Systemkrav

Nedan sammanfattas programvaruberoenden och tjänster som testats för Adobe Commerce.

Det finns vissa skillnader i beroendena för Commerce på molninfrastrukturen. Tjänstversion och kompatibilitetsstöd för Adobe Commerce i molninfrastruktur bestäms av tjänster som testas och distribueras i molnmiljöer, och skiljer sig ibland från versioner som stöds av Adobe Commerce lokala distributioner. Elasticsearch 7.17 stöds till exempel för Commerce 2.4.4 för anläggningsdistributioner, men OpenSearch 1.2 stöds för Commerce 2.4.4 i molninfrastruktur.

I följande tabeller visas versioner av tredjepartsprogramvaruberoenden som Adobe har testat med specifika Adobe Commerce-utgåvor.

Adobe stöder endast den kombination av systemkrav som beskrivs i följande tabeller. 2.4.5 har till exempel testats fullt ut med MariaDB 10.4. Adobe rekommenderar att du uppgraderar till MariaDB 10.4 innan du uppgraderar till 2.4.5.

Commerce on Cloud

The Commerce on Cloud-mall innehåller en standardkonfiguration för tjänster som är kompatibla med en viss Commerce-version.

table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 layout-auto
Programvaruberoenden 2.4.7-p1 2.4.7
Composer 2,7 2,7
Elasticsearch
OpenSearch 2,12 2,12
MariaDB 10,6 10,6
PHP 8.3, 8.2 8.3, 8.2
RabbitMQ 3,12 3,12
Redis 7,2 7,2
table 0-row-8 1-row-8 2-row-8 3-row-8 4-row-8 5-row-8 6-row-8 7-row-8 layout-auto
Programvaruberoenden 2.4.6-p6 2.4.6-p5 2.4.6-p4 2.4.6-p3 2.4.6-p2 2.4.6-p1 2.4.6
Composer 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Elasticsearch
OpenSearch 2,12 2,12 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
MariaDB 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
PHP 8.2, 8.1 8.2, 8.1 8.2, 8.1 8.2, 8.1 8.2, 8.1 8.2, 8.1 8.2, 8.1
RabbitMQ 3,12 3.12, 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3.11, 3.9
Redis 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
table 0-row-10 1-row-10 2-row-10 3-row-10 4-row-10 5-row-10 6-row-10 7-row-10 layout-auto
Programvaruberoenden 2.4.5-p8 2.4.5-p7 2.4.5-p6 2.4.5-p5 2.4.5-p4 2.4.5-p3 2.4.5-p2 2.4.5-p1 2.4.5
Composer 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Elasticsearch
OpenSearch 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
MariaDB 10.5, 10.4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
PHP 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
RabbitMQ 3.12, 3.11 3.12, 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3,9 3,9 3,9
Redis 7,0 7,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
table 0-row-11 1-row-11 2-row-11 3-row-11 4-row-11 5-row-11 6-row-11 7-row-11 layout-auto
Programvaruberoenden 2.4.4-p9 2.4.4-p8 2.4.4-p7 2.4.4-p6 2.4.4-p5 2.4.4-p4 2.4.4-p3 2.4.4-p2 2.4.4-p1 2.4.4
Composer 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1
Elasticsearch
OpenSearch 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
MariaDB 10.5, 10.4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
PHP 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
RabbitMQ 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Redis 7,0 7,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto
Programvaruberoenden 2.4.3-p3
Composer 1
Elasticsearch
OpenSearch 1,2
MariaDB 10,4
PHP 7,4
RabbitMQ 3,8
Redis 6,0
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto
Programvaruberoenden 2.4.2-p2
Composer 1
Elasticsearch 7,9
OpenSearch
MariaDB 10,4
PHP 7,4
RabbitMQ 3,8
Redis 6,0

Tjänsterna och versionerna definieras i den services.yaml fil. Följande är standardtjänstkonfigurationen för Commerce 2.4.6 i molninfrastruktur:

code language-yaml
mysql:
  type: mysql:10.6
  disk: 5120

redis:
  type: redis:7.0

opensearch:
  type: opensearch:2
  disk: 1024

Se Konfigurera tjänster i Commerce on Cloud Infrastructure guide.

Lokal handel
note note
NOTE
Versionerna 2.4.4 och 2.4.5 stöder endast MySQL 8.0.0 till 8.0.28.
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 8-row-3 9-row-3 10-row-3 11-row-3 12-row-3 13-row-3 14-row-3 15-row-3 16-row-3 17-row-3 layout-auto
Programvaruberoenden 2.4.7-p1 2.4.7
Composer 2,7 2,7
Elasticsearch 8,11 8,11
OpenSearch 2,12 2,12
MariaDB 10,6 10,6
MySQL 8,0 8,0
PHP 8.3, 8.2 8.3, 8.2
RabbitMQ 3,13 3,13
Redis 7,2 7,2
Varnish 7,5 7,5
Apache 2,4 2,4
nginx 1,24 1,24
AWS Aurora (MySQL) 8,0 8,0
AWS S3 ✔️ ✔️
AWS MQ 3.11.20 3.11.20
AWS ElastiCache Redis 7.0 Redis 7.0
AWS Elasticsearch
AWS OpenSearch 2,11 2,11
table 0-row-8 1-row-8 2-row-8 3-row-8 4-row-8 5-row-8 6-row-8 7-row-8 8-row-8 9-row-8 10-row-8 11-row-8 12-row-8 13-row-8 14-row-8 15-row-8 16-row-8 17-row-8 layout-auto
Programvaruberoenden 2.4.6-p6 2.4.6-p5 2.4.6-p4 2.4.6-p3 2.4.6-p2 2.4.6-p1 2.4.6
Composer 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Elasticsearch 8.11 7.17 8.11 7.17 8.11 7.17 8.5, 7.17 8.5, 7.17 8.5, 7.17 8.4, 7.17
OpenSearch 2,12 2,12 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
MariaDB 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
MySQL 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
PHP 8.2, 8.1 8.2, 8.1 8.2, 8.1 8.2, 8.1 8.2, 8.1 8.2, 8.1 8.2, 8.1
RabbitMQ 3,12 3.12, 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3.11, 3.9
Redis 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Varnish 7,5 7,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,1
Apache 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
nginx 1,24 1,24 1,24 1,24 1,22 1,22 1,22
AWS Aurora (MySQL) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
AWS S3 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
AWS MQ 3.9.16 3.9.16 3.9.16 3.9.16 3.9.16 3.9.16 3.9.16
AWS ElastiCache Redis 6.2 Redis 6.2 Redis 6.2 Redis 6.2 Redis 6.2 Redis 6.2 Redis 6.2
AWS Elasticsearch
AWS OpenSearch 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
table 0-row-10 1-row-10 2-row-10 3-row-10 4-row-10 5-row-10 6-row-10 7-row-10 8-row-10 9-row-10 10-row-10 11-row-10 12-row-10 13-row-10 14-row-10 15-row-10 16-row-10 17-row-10 layout-auto
Programvaruberoenden 2.4.5-p8 2.4.5-p7 2.4.5-p6 2.4.5-p5 2.4.5-p4 2.4.5-p3 2.4.5-p2 2.4.5-p1 2.4.5
Composer 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Elasticsearch 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17
OpenSearch 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
MariaDB 10.5, 10.4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
MySQL 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
PHP 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
RabbitMQ 3.12, 3.11 3.12, 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3.11, 3.9 3,9 3,9 3,9
Redis 7,0 7,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
Varnish 7,5 7,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,1 7,0 7,0
Apache 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
nginx 1,24 1,24 1,24 1,24 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22
AWS Aurora (MySQL) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
AWS S3 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
AWS MQ 3.9.13 3.9.13 3.9.13 3.9.13 3.9.13 3.9.13 3.9.13 3.9.13 3.9.13
AWS ElastiCache Redis 6 Redis 6 Redis 6 Redis 6 Redis 6 Redis 6 Redis 6 Redis 6 Redis 6
AWS Elasticsearch 7,9 7,9
AWS OpenSearch 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
table 0-row-11 1-row-11 2-row-11 3-row-11 4-row-11 5-row-11 6-row-11 7-row-11 8-row-11 9-row-11 10-row-11 11-row-11 12-row-11 13-row-11 14-row-11 15-row-11 16-row-11 17-row-11 layout-auto
Programvaruberoenden 2.4.4-p9 2.4.4-p8 2.4.4-p7 2.4.4-p6 2.4.4-p5 2.4.4-p4 2.4.4-p3 2.4.4-p2 2.4.4-p1 2.4.4
Composer 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1
Elasticsearch 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,16 7,16 7,16
OpenSearch 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
MariaDB 10.5, 10.4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4
MySQL 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
PHP 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
RabbitMQ 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Redis 7,0 7,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
Varnish 7,5 7,5 7,3 7,3 7,3 7,3 7,1 7,0 7,0 7,0
Apache 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
nginx 1,24 1,24 1,24 1,24 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22
AWS Aurora (MySQL) 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 5,7 5,7 5,7
AWS S3 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
AWS MQ 3.9.13 3.9.13 3.9.13 3.9.13 3.9.13 3.9.13 3.9.13 3.8.11 3.8.11 3.8.11
AWS ElastiCache Redis 6 Redis 6 Redis 6 Redis 6 Redis 6 Redis 6 Redis 6 Redis 6 Redis 6 Redis 6
AWS Elasticsearch 7,9 7,9 7,9
AWS OpenSearch 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 16-row-2 17-row-2 layout-auto
Programvaruberoenden 2.4.3-p3
Composer 1
Elasticsearch 7,16
OpenSearch 1,2
MariaDB 10,4
MySQL 8,0
PHP 7,4
RabbitMQ 3,8
Redis 6,0
Varnish 6,5
Apache 2,4
nginx 1,18
AWS Aurora (MySQL) 5,7
AWS S3 ✔️
AWS MQ 3.8.11
AWS ElastiCache Redis 6
AWS Elasticsearch 7,9
AWS OpenSearch
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 16-row-2 17-row-2 layout-auto
Programvaruberoenden 2.4.2-p2
Composer 1
Elasticsearch 7,9
OpenSearch
MariaDB 10,4
MySQL 8,0
PHP 7,4
RabbitMQ 3,8
Redis 6,0
Varnish 6,4
Apache 2,4
nginx 1,18
AWS Aurora (MySQL)
AWS S3 ✔️
AWS MQ
AWS ElastiCache
AWS Elasticsearch
AWS OpenSearch

PHP-inställningar

Det finns särskilda PHP-konfigurationsinställningar, till exempel memory_limit inställning, vilket kan hjälpa dig att undvika vanliga problem när du använder Adobe Commerce. Se Nödvändiga PHP-inställningar.

Mer information om konfigurering av molnet finns i PHP-inställningar i Commerce on Cloud Infrastructure guide.

PHP OPcache

Du bör verifiera att PHP OPcache har aktiverats av prestandaskäl. OPcache är aktiverat i många PHP-distributioner. The opcache tillägg installeras som standard i Commerce on Cloud-infrastrukturen.

Kontrollera att PHP-cachen är installerad om du vill se en premesis. Mer information finns i PHP-inställningar. Du kan även få specifik vägledning om prestandainställningar i programvarurekommendationerna för PHP-inställningar i Bästa praxis för prestanda guide.

Om du måste installera OPcache separat, se PHP OPcache-dokumentation.

PHP-processkontroll

Innan du kan köra indexerare i parallellt läge måste du aktivera stöd för processkontroll (pcntl) i PHP Se Installation i PHP-dokumentationen.

PHPUnit

PHPUnit v9 (som kommandoradsverktyg).

PHP-tillägg

The Installationsanvisningar för PHP innehåller ett steg för att installera dessa tillägg.

TIP
PHP-tillägg i molninfrastrukturen finns på Aktivera PHP-tillägg i Commerce on Cloud Infrastructure guide.
Commerce on Cloud

Följande tabell visar vilka PHP-tillägg som stöds när du distribuerar Adobe Commerce på molnplattformen.

table 0-row-3 1-row-3 layout-auto
Standardtillägg Installerade tillägg som inte kan avinstalleras Tillägg som kan installeras och avinstalleras efter behov
bcmath
bz2
kalender
exif
gd
gettext
intl
libxml
mysqli
opcache
openswool
pcntl
pdo_mysql
Reflektion
soppa
socketar
SPL
standard
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
zip
zlib
ctype
kurva
datum
dba
dom
fileinfo
filter
ftp
hash
iconv
json
mbstring
mysqlnd
openssl
pcre
pdo
pdo_sqlite
phar
posix
radmatning
session
sqlite3
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
geoip
gmp
binary
imagick
imap
ldap
mailparse
mcrypt
msgpack
mysqli
oauth
pdo_mysql
propro
pspell
raphf
koda
redis
korta socketar
natrium
ssh2
väldig
xdebug
xmlrpc
xsl
yaml
Lokal handel

Adobe Commerce kräver:

 • ext-bcmath
 • ext-ctype
 • ext-curl
 • ext-dom
 • ext-fileinfo
 • ext-filter
 • ext-gd
 • ext-hash
 • ext-iconv
 • ext-intl
 • ext-json
 • ext-libxml
 • ext-mbstring
 • ext-openssl
 • ext-pcre
 • ext-pdo_mysql
 • ext-simplexml
 • ext-soap
 • ext-sockets
 • ext-sodium
 • ext-spl
 • ext-tokenizer
 • ext-xmlwriter
 • ext-xsl
 • ext-zip
 • ext-zlib
 • lib-libxml

Magento Open Source kräver:

 • ext-bcmath
 • ext-ctype
 • ext-curl
 • ext-dom
 • ext-fileinfo
 • ext-filter
 • ext-gd
 • ext-hash
 • ext-iconv
 • ext-intl
 • ext-json
 • ext-libxml
 • ext-mbstring
 • ext-openssl
 • ext-pcre
 • ext-pdo_mysql
 • ext-simplexml
 • ext-soap
 • ext-sockets
 • ext-sodium
 • ext-tokenizer
 • ext-xmlwriter
 • ext-xsl
 • ext-zip
 • ext-zlib
 • lib-libxml

Se officiell PHP-dokumentation för installationsinformation.

Diverse

I det här avsnittet beskrivs stöd och kompatibilitet för alla andra typer av obligatoriska och valfria program.

NOTE
Följande krav gäller den senaste 2.4.x-korrigeringsversionen av Adobe Commerce. I tillämpliga fall ges vägledning om infrastruktur i Commerce on Cloud.

Webbläsare

Storefront och Admin:

 • Microsoft Edge (senaste och föregående större version)
 • Firefox (senaste och föregående större version, alla operativsystem)
 • Krom (senaste och föregående större version, alla operativsystem)
 • Safari (senaste och föregående större version; endast macOS)
 • Safari för iOS (senaste och föregående större version, för storefront)
 • Chrome för Android (senaste och föregående större version, för storefront)

E-postserver

MTA (Mail Transfer Agent) eller SMTP-server. Commerce on Cloud-infrastrukturen använder SkickaGrid-e-posttjänst.

Minne

Uppgradering av program och tillägg från Commerce Marketplace och andra källor kan kräva upp till 2 GB RAM-minne. Om du använder ett system med mindre än 2 GB RAM skapar du en växlingsfil; annars kan uppgraderingen misslyckas.

Operativsystem (Linux x86-64)

Linux-distributioner, till exempel RedHat Enterprise Linux (RHEL), CentOS, Ubuntu, Debian och liknande. Microsoft Windows och macOS stöds inte.

Adobe Commerce kräver följande systemverktyg för vissa åtgärder:

SSL

 • Ett giltigt säkerhetscertifikat krävs för HTTPS.
 • Självsignerade SSL-certifikat stöds inte.
 • TLS-krav (Transport Layer Security) - PayPal och repo.magento.com båda kräver TLS 1.2 eller senare.

Information om Commerce on Cloud-infrastruktur finns på Snabb konfiguration i Commerce on Cloud Infrastructure guide.

Xdebug

För Adobe Commerce använder du php_xdebug 2.5.x eller senare (endast utvecklingsmiljöer; kan ha en negativ effekt på prestandan).

Information om Adobe Commerce i molnet finns på Konfigurera Xdebug i Commerce on Cloud Infrastructure guide.

NOTE
Det finns ett känt problem med xdebug som kan påverka Adobe Commerce-installationer eller åtkomst till butiken eller administratören efter installationen. Se Känt fel som påverkar xdebug installation i Knowledge Base för Commerce Support.
recommendation-more-help
0f8e7db5-0e9c-4002-a5b8-a0088077d995