Kan jag schemalägga Content Staging-uppdateringar för priser i en delad katalog?

Adobe Commerce erbjuder inte möjligheten att schemalägga en prisuppdatering (Innehållsmellanlagring) för en eller flera produkter i en delad katalog.

Det innebär att du inte kan schemalägga en sådan prisuppdatering direkt från Ange priser och struktur menyn på Commerce Admin-panelen (det finns ingen Schemalägg ny uppdatering på den här menyn).

Du kan ändå använda alternativa metoder och schemalägga en prisuppdatering för:

  • en kundgrupp
  • produktens baspris

Schemalägg prisuppdatering för en kundgrupp

  1. Starta planera en ny produktuppdatering.

  2. Bläddra nedåt till Pris fält och klicka Avancerade priser.

    advanced_pricing.png {width="600"}

  3. I Kundgruppprissektion väljer du kundgrupp och anger det uppdaterade priset.

    customer_group_price.png {width="700"}

  4. Slutför schemaläggningen av uppdateringen som vanligt.

I det här arbetsflödet kan du bara uppdatera priset för en enskild produkt. Det går inte att uppdatera bulkpriset.

Kom ihåg: delade kataloger utnyttjar kundens grupppriser.

Relaterad dokumentation

Schemalägg prisuppdatering för baspriset

Se artikeln: Hur basprisändringen påverkar priset på den delade katalogen? i vår kunskapsbas för support.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a