Avancerade priser

Adobe Commerce och Magento Open Source har stöd för olika prisalternativ som du kan använda för kampanjer eller för att uppfylla tillverkarens minimikrav på annonserad prissättning. Ändringar av produktpriserna kan göras enligt schema eller efter prisregel som tillämpas på produktnivå eller i kundvagnen.

Hantera priser för era produkter med avancerade priser för att erbjuda kunderna bättre priser som uppmuntrar kunderna att spendera mer, driva trafiken till er webbplats och rensa gamla bördor.

Advanced Pricing-inställningarna definierar villkoren som krävs för specialpriser som är tillgängliga för en viss kundgrupp eller delad katalog. Avancerade priser kan tillämpas på enkla, virtuella, nedladdningsbara och paketbaserade produkter. Använd en katalogprisregel om du vill tillämpa rabatterade priser på andra produkttyper. Mer information finns i Prisomfång.

Avancerade prisuppgifter synkroniseras med produktsidor. Om du till exempel uppdaterar en nivåpriskvantitet uppdateras värdet på produktsidan.

Adobe Commerce B2B (endast tillgängligt med Adobe Commerce B2B) Om du använder delade kataloger synkroniseras avancerade prisdata med både produktsidor och delade kataloger. Om du till exempel uppdaterar en nivåpriskvantitet uppdateras värdet i den delade katalogen och på produktsidan. Alla anpassade priser som anges i den delade katalogen har prioritet framför kundgruppspriserna. Se även Ange priser och struktur för delade kataloger i Adobe Commerce B2B-guiden.

Avancerade priser

Få tillgång till de avancerade prisalternativen

  1. Öppna produkten i redigeringsläge.

  2. Klicka på Advanced Pricing under Price.

  3. Följ instruktionerna för den typ av avancerad prissättning som behövs.

Sidreferens

Special Price

Om du vill erbjuda ett rabatterat pris under en viss tidsperiod eller en schemalagd kampanj anger du specialpriset. När ett specialpris finns tillgängligt stryks detaljhandelspriset över och specialpriset visas nedan i stor, fetstil.

Special Price From datum

Funktionen Magento Open Source {width="20"} Alternativ metod krävs för Magento Open Source (Läs mer)
Fält
Beskrivning
From
Anger det första datum då specialpriset är tillgängligt. Du kan antingen ange datumet eller välja det i kalendern.
To
Anger det sista datum då specialpriset är tillgängligt. Du kan antingen ange datumet eller välja det i kalendern.

Cost

Ange den faktiska kostnaden för artikeln.

Customer Group Price

Avancerade priser

Ställ in kampanjpriser och nivåpriser för specifika kundgrupper.

Objekt
Beskrivning
Website
Identifierar webbplatsen där gruppprisregeln gäller. Det här alternativet visas bara om installationen har flera webbplatser.
Customer Group
(Obligatoriskt) Identifierar kundgruppen som är berättigad att ta emot rabattpriset. När ett värde i ett grupp- eller katalogfält ändras tas motsvarande anpassade prisrad som matchar den tidigare inställningen bort från den delade katalogen.
ALL GROUPS- Tillämpar regeln på alla kundgrupper.
NOT LOGGED IN - Använder regelgäster och kunder som inte är inloggade på sina konton.
Quantity
Anger den kvantitet som krävs för att ta emot ett nivåpris.
Price
(Obligatoriskt) Anger ett fast eller rabatterat produktpris för medlemmar i kundgruppen inom den specifika webbplatsen. Alternativ:
Fixed- (Standard) Rabattpriset anges som ett fast decimalvärde. Ange till exempel 9.99 som rabattpris.
Discount - Rabattpriset anges som en procentandel (%) av basproduktpriset. Ange till exempel 10 som 10 % rabatt.
Papperskorgsikon
Tar bort den aktuella regeln.
Add
Infogar en ny rad för en ny regel.

Catalog and Tier Price

Ställ in kampanjpriser och nivåpriser för specifika delade kataloger och kundgrupper.

Adobe Commerce B2B-funktion {width="20"} Exklusiv funktion endast tillgänglig med Adobe Commerce B2B

Avancerade priser för B2B-butiker med delade kataloger

Objekt
Beskrivning
Website
Identifierar webbplatsen där gruppprisregeln gäller. Det här alternativet visas bara om installationen har flera webbplatser.
Viktigt! ​ALso Välj_Webbplats _i konfigurationen Katalogens prisomfång, annars visas de angivna avancerade priserna för​ alla ​ webbplatser.
Group or Catalog
(Obligatoriskt) Identifierar den kundgrupp eller delade katalog som berättigar till rabatt. När ett värde i ett grupp- eller katalogfält ändras tas motsvarande anpassade prisrad som matchar den tidigare inställningen bort från den delade katalogen.
ALL GROUPS- Tillämpar regeln på alla kundgrupper. Värdet används inte i den delade katalogen och ändringar i avancerade prisdata synkroniseras inte med den delade katalogen.
NOT LOGGED IN - Använder regelgäster och kunder som inte är inloggade på sina konton.
Shared Catalogs- Tillämpar regeln på en specifik delad katalog.
Kvantitet
Anger den kvantitet som krävs för att ta emot ett nivåpris.
Price
(Obligatoriskt) Anger ett fast eller rabatterat produktpris för medlemmar i kundgruppen inom den specifika webbplatsen. Alternativ:
Fixed- (Standard) Rabattpriset anges som ett fast decimalvärde. Ange till exempel 9.99 som rabattpris.
Discount - Rabattpriset anges som en procentandel (%) av basproduktpriset. Ange till exempel 10 som 10 % rabatt.
Papperskorgsikon
Tar bort den aktuella regeln.
Add
Infogar en ny rad för en ny regel.

Minimum Advertised Price

Det lägsta annonspriset (MAP) för produkten.

Display Actual Price

Avgör var det faktiska priset på produkten är synligt för kunden.

Objekt
Beskrivning
Use Config
Använder den aktuella konfigurationsinställningen för prisvisningen.
On Gesture
Visar det faktiska produktpriset i ett popup-fönster som svar på Klicka för pris eller Vad är detta?-länk.
In Cart
Visar det faktiska produktpriset i kundvagnen.
Before Order Confirmation
Visar det faktiska produktpriset i slutet av utcheckningsprocessen, precis innan ordern skickas.
recommendation-more-help
af062d56-f22c-4537-813d-bedf8b92a071