Specialpriser

Ett särskilt pris kan erbjudas för en bestämd tidsperiod. Under den angivna tidsperioden visas specialpriset i stället för normalpriset, följt av en notering som visar det reguljära priset.

Specialpris på en produktsida {width="700" modal="regular"}

Använd specialpris på en enskild produkt

Du kan enkelt ange ett specialpris för en enskild produkt i katalogen.

Använd en schemalagd uppdatering

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiva funktioner i Adobe Commerce (Läs mer)

Adobe Commerce har stöd för schemalagda uppdateringar. Använd de här kampanjverktygen för att tillämpa ett särskilt pris på en viss produkt under en viss tidsperiod.

 1. Öppna produkten i redigeringsläge.

 2. Klicka på Scheduled Update.

  Lägg till schemalagd uppdatering för produkten {width="600" modal="regular"}

 3. För Uppdateringsnamn, anger du ett namn för specialpriskampanjen.

 4. Ange en kort beskrivning Description.

 5. Använd Kalender ( kalenderikon ) för att välja Start Date och End Date för specialpriskampanjen.

  Du kan använda Hour och Minute med skjutreglagen kan du även välja start- och sluttid. Klicka Close när start och slut är inställda.

  Spara som ny uppdatering {width="600" modal="regular"}

 6. Bläddra nedåt till Pris fält, klicka Advanced Pricing och ange beloppet för Special Price som ska tillämpas enligt den schemalagda uppdateringen.

  Specialprisinställningar {width="600" modal="regular"}

 7. När du är klar klickar du på Done och sedan Save.

  I butiken ska specialpriset visas både i kataloglistan och på produktsidan.

  The Scheduled Change ​visas högst upp på sidan.

  Schemalagd ändring {width="600" modal="regular"}

Använd ett enkelt start- och slutdatum

Funktionen Magento Open Source {width="20"} Alternativ metod krävs för Magento Open Source (Läs mer)

Magento Open Source har alternativ för enkla start- och slutdatum i Avancerade priser.

 1. Öppna produkten i redigeringsläge.

 2. Bläddra nedåt till Price ​fält, klicka Advanced Pricing ​och anger Special Price ​belopp.

 3. Använd Kalender ( Kalenderikon ) för att välja Start Date och End Date för specialpriskampanjen.

  Det särskilda priset gäller omedelbart efter midnatt i början av startdatumet (00:01) och fortsätter till och med strax före midnatt (23:59) dagen före slutdatumet.

  Schemalagd ändring {width="600" modal="regular"}

 4. När du är klar klickar du på Done och sedan Save.

  I butiken ska specialpriset visas både i kataloglistan och på produktsidan.

Tillämpa ett specialpris på flera produkter

Du kan också tilldela ett specialpris till flera produkter, t.ex. flera varianter av en konfigurerbar produkt.

Ange ett specialpris för valda produkter

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiva funktioner i Adobe Commerce (Läs mer)

I följande exempel visas hur du tilldelar samma specialpris till flera produktvarianter av en konfigurerbar produkt i Adobe Commerce.

 1. Products ​sida, klicka Filters ​och anger Name ​av den konfigurerbara produkten.

 2. Ange Type till Configurable Product och klicka Apply Filters.

 3. Om du vill tilldela alla produkter samma specialpris anger du kontrollen i den första kolumnrubriken till Select All.

  Du kan också markera kryssrutan för varje produkt som du vill inkludera.

 4. Ange Actions styra till Update attributes.

 5. Bläddra nedåt till Special Price ​och välj Change ​kryssrutan nedanför​ Special Price och ange det specialpris som du vill erbjuda.

  Specialprisfält {width="600" modal="regular"}

 6. När du är klar klickar du på Save.

Specialpriset i butiken visas i kataloger och på produktsidan. För en konfigurerbar produkt visas det ordinarie priset även på produktsidan när du väljer alternativ.

Ange ett särskilt pris och datumintervall för valda produkter

Funktionen Magento Open Source {width="20"} Alternativ metod krävs för Magento Open Source (Läs mer)

I följande exempel visas hur du tilldelar samma specialpris till flera produktvarianter av en konfigurerbar produkt i Magento Open Source.

 1. Administratör sidebar, gå till Catalog > Products.

 2. Klicka på Filters.

 3. Ange Name av den konfigurerbara produkten.

 4. Ange Type till Simple Product.

  Filter {width="600" modal="regular"}

 5. Klicka på Apply Filters.

  I rutnätet visas alla enkla produkter som är associerade som varianter av den konfigurerbara produkten.

 6. Om du vill tilldela alla produkter samma specialpris anger du kontrollen i den första kolumnrubriken till Select All.

  Du kan också markera kryssrutan för varje produkt som du vill inkludera.

 7. Ange Actions styra till Update attributes.

  Uppdatera attribut {width="600" modal="regular"}

 8. Bläddra nedåt till _Special Price** och gör följande:

  • Välj Change kryssrutan under _Special Price** och ange specialpriset.

  • Välj Change kryssrutan nedanför Specialpris från datum klickar du på Kalender ( Kalenderikon ) och välj det första datumet för specialpriskampanjen.

   Det särskilda priset gäller omedelbart efter midnatt i början av startdatumet (00:01) och fortsätter till och med strax före midnatt (23:59) dagen före slutdatumet.

  • Välj Change kryssrutan nedanför Pris till dagens datum klickar du på Kalender ( Kalenderikon ) och välj det sista datumet för specialpriserbjudandet.

  Specialprisfält {width="600" modal="regular"}

 9. När du är klar klickar du på Save.

  Ett meddelande visar hur många poster som uppdaterades med specialpriset.

  Specialpriset blir tillgängligt i butiken det angivna datumet och visas i kataloglistor och på produktsidan. För en konfigurerbar produkt visas det ordinarie priset även på produktsidan när du väljer alternativ.

  Specialpris för konfigurerbar produkt {width="600" modal="regular"}

Testning

Om specialpriset inte visas korrekt i butiken både på kataloglistan och på produktsidorna rensar du webbläsarens cache:

 1. Administratör sidebar, gå till System > Cache Management.

 2. Klicka på Flush Magento Cache.

NOTE
The final produktpriset beräknas som minimum relevant pris, med följande formel:
Final Price=Min(Regular(Base) Price, Group(Tier) Price, Special Price, Catalog Price Rule) + Sum(Min Price per each required custom option)
NOTE
Fast pris de anpassningsbara alternativen är not påverkas av reglerna för grupppris, pris, specialpris eller katalogpris.
recommendation-more-help
af062d56-f22c-4537-813d-bedf8b92a071