PWA Studio: Webbläsaren visar felet"Det går inte att skriva proxy till"

I det här avsnittet beskrivs en lösning när webbläsaren visar en Det går inte att använda proxy till" och konsolen visar en

ENOTFOUND

fel vid användning av Progressive Web App (PWA) Studio för Adobe Commerce.

Berörda produkter och versioner

  • PWA Studio för Adobe Commerce

Problem

Steg för att återskapa:

  • Läs in din Adobe Commerce Store i en webbläsare.

Förväntat resultat:

  • Adobe Commerce Store läses in normalt i webbläsaren.

Faktiskt resultat:

  • Din webbläsare visar "Det går inte att använda proxy till"fel och konsolen visar ett fel som:
    ENOTFOUND

Orsak

NodeJS kan inte matcha värdnamnet för din Adobe Commerce-butik.

Lösning

  1. Se till att din Adobe Commerce Store läses in i mer än en webbläsare.
  2. Om du kör en lokal DNS-server eller VPN lägger du till en post i värdfilen (finns i /etc/hosts) och mappa den här domänen manuellt (Allmänna instruktioner för redigering av värdfiler) så att NodeJS kan lösa det.

Relaterad läsning

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a