Adobe Commerce 2.4.1: tom sida när ett digitalt Page Builder-formulär har sparats

I den här artikeln beskrivs en lösning på ett känt fel i Adobe Commerce 2.4.1 som kan användas för att visa en tom webbsida efter att ha sparat ett digitalt Page Builder-formulär på Admin Panel i webbläsaren Safari.

Berörda produkter och versioner

  • Adobe Commerce lokal 2.4.1
  • Adobe Commerce i molninfrastruktur 2.4.1

Problem

Steg som ska återskapas

  1. Gå till Admin Panel > Innehåll > Sidor och markera Redigera av alla sidor.
  2. Gå till Innehåll och klicka på Redigera med Page Builder -knappen.
  3. Dra dotdigital form blockera och markera Redigera.
  4. Välj ett av testformulären och välj sedan Inbäddad och spara formuläret.
  5. Spara sidändringen.

Förväntat resultat:

Webbsidan bör sparas.

Faktiskt resultat:

Webbsidan är tom. När du har läst in webbsidan igen tillämpas ändringarna.

Tillfällig lösning

Lösningen är att använda en annan webbläsare än Safari. Problemet kommer att åtgärdas i nästa version, Adobe Commerce 2.4.2, under första kvartalet 2021.

Relaterad läsning

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a