Kontrollera långsamma frågor och processer MySQL

I den här artikeln beskrivs några vanliga MySQL-problem (långsamma frågor, processer som tar för lång tid) som kan påverka en handlares webbplats negativt och de lösningar som de anger.

Kontrollerar "långsamma frågor" i MySQL

Beskrivning

Om du har råkat ut för ett driftavbrott som kan ha orsakats av en överlagrad databas kan du använda de här stegen för att kontrollera databasens långsamma frågelogg.

Analysera frågor med hjälp av kommandoraden i MySQL (Adobe Commerce Cloud/lokal/Magento Open Source)

 1. Logga in på din MySQL-kommandorad (Adobe Commerce lokalt/Magento Open Source) eller på din molnserver från kommandoraden (Adobe Commerce i molninfrastruktur).

 2. Granska den långsamma frågeloggen för frågor som är längre än 50 sekunder:

  code language-bash
  grep 'Query_time: [5-9][0-9]|Query_time: [0-9][0-9][0-9]' /var/log/mysql/mysql-slow.log -A 3
  
 3. Gå till https://www.unixtimestamp.com/ (eller en liknande Unix-tidsstämpelkonverterare) och infoga tidsstämpeln för när den långsamma frågan kördes.

 4. Om tiden motsvarar eventuella driftavbrott kan det bero på en överlagrad databas. Kontrollera vilka inläsningar som fanns i databasen vid den tidpunkten. Exempel på sådana laster kan vara:

 • Cron-processer
 • Trafik (bilar eller människor)
 • Importera/exportera skript
 • Skapa dumpar

Analysera frågor med Percona Toolkit (Adobe Commerce Pro: endast molnarkitekturen)

Om ditt Adobe Commerce-projekt har distribuerats på Pro-arkitekturen kan du använda Percona Toolkit för att analysera frågor.

 1. Kör kommandot pt-query-digest --type=slowlog mot långsamma MySQL-frågeloggar.

 2. Beroende på vilka problem som hittas kan du åtgärda frågan så att den körs snabbare.

Kontrollerar MySQL-processlista

Beskrivning

Detta hjälper till att identifiera om MySQL-servern är aktiv och att det inte finns några fastsatta frågor.

Steg

 1. Logga in på din MySQL-kommandorad (Adobe Commerce lokalt/Magento Open Source) eller på din molnserver från kommandoraden (Adobe Commerce i molninfrastruktur).

 2. Logga in på MySQL med kodblocket nedan. Detta automatiserar inloggningsprocessen.

  code language-mysql
  `export DB_NAME=$(grep [\']db[\'] -A 20 app/etc/env.php | grep dbname | head -n1 | sed "s/.*[=][>][ ]*[']//" | sed "s/['][,]//");  export MYSQL_HOST=$(grep [\']db[\'] -A 20 app/etc/env.php | grep host | head -n1 | sed "s/.*[=][>][ ]*[']//" | sed "s/['][,]//");  export DB_USER=$(grep [\']db[\'] -A 20 app/etc/env.php | grep username | head -n1 | sed "s/.*[=][>][ ]*[']//" | sed "s/['][,]//");  export MYSQL_PWD=$(grep [\']db[\'] -A 20 app/etc/env.php | grep password | head -n1 | sed "s/.*[=][>][ ]*[']//" | sed "s/[']$//" | sed "s/['][,]//");  mysql -h $MYSQL_HOST -u $DB_USER --password=$MYSQL_PWD $DB_NAME -U -A -e 'show processlist;`
  
 3. Om du får tillbaka ett fel eller om det tar mer än 30 sekunder att svara kontaktar du supporten för att kontrollera MySQL-servern.

 4. Titta på exempelutdata.

 5. Här följer några exempel på utdata:

  code language-mysql
  `$ mysql -h $MYSQL_HOST -u $DB_USER --password=$MYSQL_PWD $DB_NAME -U -A -e 'show processlist;'  +-----------+---------------+--------------------+---------------+---------+------+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+  | Id    | User     | Host        | db      | Command | Time | State     | Info                                                 | Progress |  +-----------+---------------+--------------------+---------------+---------+------+----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+  | 123456789 | abcdefghijklm | 192.168.7.10:12345 | abcdefghijklm | Query  |  0 | Writing to net | SELECT `magento_versionscms_hierarchy_node`.*, `page_table`.`title` AS `page_title`, `page_table`.`i |  0.000 |  | 123456788 | abcdefghijklm | 192.168.7.10:12344 | abcdefghijklm | Sleep  |  0 |        | NULL                                                 |  0.000 |  | 123456777 | abcdefghijklm | 192.168.7.10:12333 | abcdefghijklm | Sleep  |  0 |        | NULL                                                 |  0.000 |  | 123456666 | abcdefghijklm | 192.168.5.8:12222 | abcdefghijklm | Sleep  |  0 |        | NULL                                                 |  0.000 |`
  
 6. Kontrollera kolumnen"Tid" för en tid som är längre än 1 800 sekunder, vilket anger en process som kan ta för lång tid att slutföra. Observera status för processerna i kolumnen Läge.

 7. Granska frågorna och stäng dem eventuellt om de inte förväntas köras under den tiden. Det är möjligt att de frågor som körs så länge kan förväntas.

Relaterad läsning

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a