UPS-API:er har tagits bort

UPS-API:er (United Postal Service) är tillfälligt föråldrade eftersom Adobe Commerce-integreringen med UPS för närvarande inte stöder säkerhetsmodellen OAuth 2.0. Vi räknar dock med att kunna ge stöd för denna modell i slutet av 2023. Detta påverkar inte nuvarande handlare med genererade API:er eftersom UPS kommer att stödja autentisering via API:er fram till 3 juni 2024. Handlare utan genererade nycklar kan inte använda vår integrering, men de kan använda en befintlig integrering från marknadsplatsen.

Mer information finns på developer.ups.com: Guide för migrering av nyckel till Developer Portal Access.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a