Redis-tjänsten kraschade

Artikeln rekommenderar hur du åtgärdar Redis.

Berörda produkter och versioner

  • Adobe Commerce om molninfrastruktur 2.2.x, 2.3.x
  • Adobe Commerce lokal 2.2.x, 2.3x
  • Alla versioner av Redis

Problem

Saktsamhet eller driftstopp på webbplatsen på grund av minnesspill i Redis.

Orsak

Minnesspill kan göra att Redis-tjänsten kraschar. Under högbelastningstiden kan Redis-tjänsten behöva mer minne än vad som för närvarande är allokerat.

Lösning

Kör följande kommando i CLI om du vill kontrollera aktuell konfiguration och använt minne. Den söker efter använt minne, maximalt minne, borttagna nycklar och Redis-upptid i dagar:

redis-cli -p REDIS_PORT -h REDIS_HOST info | egrep --color "(role|used_memory_peak|maxmemory|evicted_keys|uptime_in_days)"

The REDIS_PORT och REDIS_HOST variabler kan hämtas från app/etc/env.php.

Om utdata från körning av ovanstående fråga visar att andelen ledigt minne är mindre än 40 %, skicka en biljett till Adobe Commerce support begära en ökning av maxmemory i Redis Server. Om värdet för de borttagna tangenterna inte är "0" eller Redis-uppspelningstiden i dagar är lika med 0 (vilket anger att Redis har kraschat idag) bör du även skicka en biljett till Adobe Commerce support begära en utredning och en korrigering av problemet.

Relaterad läsning

Mer information om Redis-minne finns i Redis Memory Optimization.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a