Så här prenumererar du på statusuppdateringar för Adobe Commerce

Så här prenumererar du på statusuppdateringar för Adobe Magento

 1. Gå till Adobe status.

 2. Klicka Logga in.

 3. Logga in med dina inloggningsuppgifter för Adobe.

 4. Välj Företag eller skolkonto om det finns ett alternativ.

 5. Klicka Hantera prenumerationer längst upp till höger, ovanför de listade molnen.

  adobe_status_manage_subscriptions.png

 6. Klicka Skapa prenumerationer.

  create-subscription-adobe-status.png

 7. Du ser ett fönster där du kan välja meddelanden för produkter. Den kan skilja sig från följande skärmbild eftersom vissa prenumerationer kan vara förinställda baserat på din profil eller eftersom du redan har konfigurerat vissa prenumerationer. Klicka på Adobe Magento under Experience Cloud. Markera kryssrutan Adobe Magento om du vill få meddelanden för alla Adobe Magento-tjänster. Då väljs automatiskt alla Adobe Magento-tjänster som du kan se när sektionen Adobe Magento utvidgas (se skärmbild).

  subscribe_to_all_adobe_magento_services_notifications.png

  Du kan också avmarkera kryssrutorna för de andra Adobe Magento-tjänsterna om du vill markera en tjänst i Adobe. Om du till exempel bara vill få meddelanden om orderhantering (MOM) avmarkerar du de andra tjänsterna så att bara kryssrutan Adobe Magento och kryssrutan Orderhantering (MOM) är markerad (se skärmbild).

  subscribe_to_one adobe_magento_service_notification.png

 8. Du ser ett fönster där du kan välja meddelanden för produkter för utvalda regioner och händelser. Om du vill få meddelanden för samma regioner och händelsetyper för alla produkter ska du kontrollera Välj regioner och händelsetyper för alla produkter (se skärmbild).

  select_adobe_notifications_by_regions_and_events.png

  Om du har prenumererat på flera produkter (inte bara Adobe Magento) och vill att varje produkt ska ha meddelanden om olika regioner och händelsetyper, ska du markera Anpassa regioner och händelsetyper efter produkter (se skärmbild).

  select_adobe_notifications_for_different_regions_and_events_by_product.png

 9. Klicka Fortsätt.

 10. The Bekräfta dina prenumerationsinställningar visas. Kontrollera att meddelandena avspeglar vad du vill ha. Klicka Klar.

subscription_to_adobe_magento_notifications_confirmation.png

När du klickat Klar Om du vill få en sammanfattning av dina produktprenumerationer och evenemangsprenumerationer får du ett e-postmeddelande med namnet"Subscription to Status email notifications" från Adobe. Om du vill avbryta prenumerationen och/eller ändra meddelandeinställningarna upprepar du steg 1-9.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a