Återställa Adobe Commerce som fastnat i cron-jobb för molninfrastruktur manuellt

Adobe Commerce på molninfrastrukturcron-jobb slutför inte körningen, fastnar och förhindrar att andra kronijobb körs. I den här artikeln visas hur du återställer de fastnade kron-jobben manuellt.

Använd det här kommandot med försiktighet! Vi rekommenderar att du läser Återställ cron-jobb artikel i vår kunskapsbas för support för mer information.

Steg

INFO
Från ECE-verktyg v2002.0.4 kan du manuellt återställa fastnade cron-jobb med ett CLI-kommando via SSH-åtkomst.
  1. SSH i din miljö.
  2. Kör det här kommandot: ./vendor/bin/ece-tools cron:unlock

Varningar

  • Kommandot återställs alla cron-jobb, även sådana som för närvarande är igång, endast i undantagsfall.
  • Undvik att använda den här lösningen när indexerare körs.

Läs det i vår kunskapsbas:

Återställ cron-jobb

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a