Index är låst av en annan process

Den här artikeln handlar om ett vanligt indexeringsproblem i Adobe Commerce där indexet är låst av en annan process och hoppas över.

Berörda produkter och versioner

  • Adobe Commerce 2.X

Problem

Under en fullständig omindexering i CLI får du ett felmeddelande från Adobe Commerce: Index är låst av en annan omindexeringsprocess. Hoppar över.' När processen eller indextypen är låst kan du alltså inte indexera om den låsta indextypen. Indexeringen hoppar alltid över den indextypen.

Orsak

Det här felet kan inträffa om det tidigare indexet inte slutfördes korrekt. Några möjliga orsaker är:

  • Processen avbröts av en annan process eller användare.
  • Minnesgräns.
  • MySQL-fel, som en timeout.
  • Allvarligt PHP-fel under omindexeringen.

Steg som ska återskapas

  1. Säg till exempel att bash cataloginventory_stock indextypen är låst.
  2. När du försöker indexera om alla data genom att köra CLI-kommandot bash php bin/magento indexer:reindex får du följande resultat: bash customer_grid index has been rebuilt successfully in 00:00:09 catalog_category_product index has been rebuilt successfully in 00:00:07 catalog_product_category index has been rebuilt successfully in 00:00:00 catalogrule_rule index has been rebuilt successfully in 00:00:05 catalog_product_attribute index has been rebuilt successfully in 00:00:04 cataloginventory_stock index is locked by another reindex process. Skipping. catalog_product_price index has been rebuilt successfully in 00:00:01 catalogrule_product has been rebuilt successfully in 00:00:00 catalogsearch_fulltext index has been rebuilt successfully in 00:00:01
  3. Som du ser ovan finns bash cataloginventory_stock indexprocessen har hoppats över.

Lösning

Du måste återställa indexstatusen och sedan försöka köra den nya indexeringsprocessen. Du måste köra kommandot för att återställa indexstatus:

bin/magento indexer:reset <index identifier>

Om du är osäker på vad indexidentifierarna (koden) är kan du visa dem med kommandot:

bin/magento indexer:info

För fullständighetens skull finns det alla möjliga kombinationer för systemspecifika index:

bin/magento indexer:reset design_config_grid;
bin/magento indexer:reset customer_grid;
bin/magento indexer:reset catalog_category_product;
bin/magento indexer:reset catalog_product_category;
bin/magento indexer:reset catalogrule_rule;
bin/magento indexer:reset catalog_product_attribute;
bin/magento indexer:reset cataloginventory_stock;
bin/magento indexer:reset catalog_product_price;
bin/magento indexer:reset catalogrule_product;
bin/magento indexer:reset catalogsearch_fulltext;

Relaterad läsning

I vår kunskapsbas:

I vår användarhandbok:

I vår utvecklardokumentation:

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a