Kravuppgifter låser uppgifter från andra grupper

Den här artikeln innehåller en lösning för Adobe Commerce om molninfrastrukturproblem i samband med vissa kron-jobb som är under lång tid och som blockerar andra kron-jobb.

Berörda produkter och versioner

 • Adobe Commerce om molninfrastruktur Pro planarkitektur
 • Inbyggt tidigare än maj 2019

Problem

När du har komplexa kron-uppgifter (långkörda uppgifter) i Adobe Commerce för molnet kan de låsa andra uppgifter för körning. Indexerarens uppgift indexerar till exempel om ogiltiga indexerare. Det kan ta några timmar att slutföra och låser andra standardcron-jobb som att skicka e-post, generera webbplatskartor, kundmeddelanden och andra anpassade uppgifter.

Symtom:

Processerna som utförs av cron-jobb utförs inte. Produktuppdateringar gäller t.ex. inte timmar eller så rapporterar kunderna att de inte får några e-postmeddelanden.

När du öppnar cron_schedule databastabell, du ser jobben med missed status.

Orsak

Tidigare användes Jenkins-servern i vår molnmiljö för att köra cron-jobb. Jenkins kör bara en instans i taget och det blir därför bara en i taget bin/magento cron:run processer som körs i taget.

Lösning

 1. Kontakt Adobe Commerce support att ha självhanterade kroner aktiverade.

 2. Redigera .magento.app.yaml i rotkatalogen för koden för Adobe Commerce i Git-grenen. Lägg till följande:

  code language-yaml
   crons:
   cronrun:
   spec: "* * * * *"
   cmd: "php bin/magento cron:run"
  
 3. Spara filen och skicka uppdateringar till miljö för förproduktion och produktion (på samma sätt som för integreringsmiljöer).

NOTE
Du behöver inte överföra gamla cron-konfigurationer där flera cron:run är närvarande i det nya kronschemat; den cron:run uppgiften som lagts till enligt ovan räcker. Men du måste överföra dina anpassade jobb om du hade några.

Kontrollera om du har självhanterade kron aktiverat (endast för Cloud Pro Staging and Production)

Kör crontab -l och observera resultatet:

 • Självhanterade kroner är aktiverade om du kan se åtgärderna, som följande:

  code language-bash
  username@hostname:~$ crontab -l  # Crontab is managed by the system, attempts to edit it directly will fail.
  SHELL=/etc/platform/username/cron-run  MAILTO=""  # m h dom mon dow job_name  * * * * * cronrun
  
 • Den självhanterade kron är inte aktiverad om du inte kan se aktiviteterna och få "du får inte använda det här programmet" felmeddelande.

NOTE
Det kommando som anges ovan för att kontrollera om självhanterade kron är aktiverat gäller inte för en Starter-plan eller i utvecklings-/integreringsmiljön.

Relaterad läsning

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a