Hur man skaffar och tillämpar en security patch

I den här artikeln finns instruktioner om hur du hämtar och använder en security patch som har släppts, men instruktioner är inte tillgängliga.

Berörda produkter och versioner

Adobe Commerce On-Premise och Cloud - alla versioner

Orsak

Mest Security Patches släpps utan någon fysisk fil eller snabbkorrigering.

Lösning

Fall I:

Om en fysisk korrigeringsfil/snabbkorrigering anges i versionsinformationen:

  • Ladda ned filen från nedladdningsdelen av https://account.magento.com. (Delade åtkomstanvändare måste först tilldelas hämtningsbehörighet av kontoägaren/licenshavaren)

Caveats:

Om du har en äldre version av Adobe Commerce och har köpt Extended Support (Utökad support) måste din version vara något av följande för att du ska kunna tillämpa Security Patches (Säkerhetsuppdateringar):

  • 2.4.2-p2
  • 2.4.3-p3

Om du inte har Extended Support (Utökad support) kan du begära Support för att dela korrigeringsfilerna med dig, men de kan inte lösa eventuella problem eller fel som du kan stöta på när du tillämpar dem.

Fall II:

Om en fysisk korrigeringsfil/snabbkorrigering inte omnämns i versionsinformationen:

  • Moln:
  1. Några Security Patches kan ingå/släppas i den senaste versionen av Cloud Tools Suite (ECE-verktyg) under Cloud Patches for Commerce - kontrollera Versionsinformationoch om en säkerhetskorrigering nämns i den versionen uppgraderar du paketet till den versionen.
  2. Om versionsinformationen inte innehåller någon säkerhetskorrigering kan du fortsätta läsa.

Relaterad läsning

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a