Platsen kan inte läsas in på grund av att underhållsläge är aktiverat

Den här artikeln innehåller en korrigering för när platsen inte läses in på grund av att underhållsläget inte är aktiverat eller inte har inaktiverats automatiskt. Du kan få ett felmeddelande: Tjänsten är inte tillgänglig för tillfället Servern kan inte hantera din begäran på grund av driftavbrott eller kapacitetsproblem.

Berörda versioner och produkter

  • Adobe Commerce om molninfrastruktur 2.2.x, 2.3.x
  • Adobe Commerce lokal 2.2.x, 2.3.x

Problem

Underhållsläget är en del av distributionsprocessen. Om det har aktiverats automatiskt och inte har inaktiverats, eller om det handlaraktiverade underhållsläget manuellt och har glömt att inaktivera, kan det leda till en misslyckad distribution.

Orsak

Om underhållsläget är aktiverat går det inte att läsa in platsen.

Lösning

Kör följande kommando från CLI för att kontrollera statusen för det aktuella underhållsläget:

bin/magento maintenance:status

Om du vill inaktivera underhållsläge kör du följande kommando i CLI:

bin/magento maintenance:disable

Relaterad läsning

Mer information om när underhållsläget ska användas finns i Aktivera eller inaktivera underhållsläge i vår dokumentation för utvecklare.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a