MBI: Återautentiserar integreringar

Den här artikeln innehåller lösningar för att återauktorisera en integrering för att ge Magento Business Intelligence (MBI) de behörigheter som krävs för att hämta data från en tredjepartstjänst. Återauktorisering krävs när dessa behörigheter återkallas.

Integreringar mellan databaser och SaaS

En lista över integreringar mellan databaser och SaaS finns i Ansluta externa data med en integrering i vår dokumentation för utvecklare. (Använd innehållsförteckningen till vänster för navigering när du öppnar sidan.)

Har du anslutningsproblem?

Om du godkänner en integrering får MBI de behörigheter som krävs för att hämta data från en tredjepartstjänst. Återauktorisering krävs när dessa behörigheter återkallas.

Detta kan bero på flera orsaker:

  • ett problem med tjänsten från tredje part
  • utgångsdatum för autentiseringstoken
  • en ändring har gjorts i ditt administratörskonto
  • eller en intern utgåva i MBI

Status för alla integreringar finns på integreringssidan ( Hantera data > Integreringar ):

Integrations_page.png

Om du vill återautentisera måste du kanske ange dina kontouppgifter igen. I vissa fall kanske du måste generera nya API-nycklar för problemintegreringen. Klicka på namnet på den problemintegration som du vill starta omauktoriseringsprocessen.

Om problemet kvarstår kan du skicka en supportanmälan.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a