Adobe Commerce efter distribution hoppas över eftersom distributionen misslyckades fel

I den här artikeln beskrivs hur du undersöker ett distributionsfel: Efterdistributionen hoppas över eftersom distributionen misslyckades som inträffar under distributionen till olika miljöer, till exempel uppgradering.

Berörda produkter och versioner

Adobe Commerce i molninfrastruktur alla versioner som stöds

Problem

Distributionen misslyckas och returnerar ett generiskt felmeddelande, så det är inte klart hur felet ska lösas.

Orsak

Odefinierad - vad som orsakar det här felmeddelandet beror på koden och databasen som distribueras.

Undersöka distributionsfelet

[20XX-XX-XX XX:XX:XX] DEBUG: Running step: is-deploy-failed
  W:
  W: In Processor.php line 129:
  W:
  [20XX-XX-XX XX:XX:XX] ERROR: [201] Post-deploy is skipped because deploy was failed.
  W:  Post-deploy is skipped because deploy was failed.
  W:
  W:
  W: In DeployFailed.php line 39:
  W:
  W:  Post-deploy is skipped because deploy was failed.
  W:
  W:
  W: post-deploy
  W:

Om du vill få felspårning för att fastställa den faktiska orsaken, skickar du SSH till servern och kontrollerar loggfilen var/log/install_upgrade.log.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a