Adobe Commerce cloud: omindexering avslutas med Killed message

Berörda produkter och versioner

  • Adobe Commerce om molninfrastruktur (alla versioner)

Problem

Du försöker köra ett omindex på Integration-grenen (eller på Förproduktion av Starter-arkitekturprojektet) och processen avslutas med Killed meddelande.

Orsak

Detta beror vanligtvis på att PHP-processerna börjar få slut på minne.
Den vanligaste orsaken till detta är ett stort antal produkter, butiker och/eller kundgrupper på instansen.

Lösning

  1. Minska antalet produkter (samt kundgrupper och butiker - om tillämpligt).
  2. Begränsa användningen till en eller två samtidiga användare.
  3. Inaktivera cron-jobb och kör manuellt efter behov.
  4. Om detta inte har gjorts tidigare, begär du en uppgradering till Enhanced Integration-miljöerna - notera begränsningen av antalet miljöer som du begränsas till när uppgraderingen har utförts. Se Begäran om förbättrad integreringsmiljö - Pro och Starter artikel i vår kunskapsbas för support för mer information.

Relaterad läsning:

I vår utvecklardokumentation:

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a