Så här uppdaterar du molnkontoprofilen

I den här artikeln beskrivs hur du ändrar profilen på molnkontot.

Lösning

När du ändrar en profil på molnkontot kan följande fält ändras:

  1. First name
  2. Last name
  3. Username

Gör så här om du vill ändra fälten:

  1. Gå till ditt konto på Adobe-kontoinloggning.
  2. Klicka på Account Settings -fliken.
  3. Välj skapa nytt lösenord kryssrutan.
  4. Gör nödvändiga ändringar och klicka på spara.

ANMÄRKNING: Lösenordet ändras inte.

Vad kan inte ändras?

  1. Password: Om du vill ändra lösenordet går du till Återställning av lösenord för Adobe, eftersom den här profilen är länkad till ditt konto/din e-postadress där.

  2. Email Address: När du ändrar det här fältet beror det på de enskilda omständigheterna.

Om du behöver överföra ägarskapet för ditt aktuella konto till en ny ägare eller en annan e-postadress måste du uppdatera den primära användarens e-postadress som är kopplad till kontot.

Se: https://experienceleague.adobe.com/docs/commerce-admin/start/commerce-account/commerce-account-transfer.html?lang=en

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a