503-fel vid åtkomst till Adobe Commerce i webbläsaren

I den här artikeln finns en möjlig lösning på problemet där du får ett 503-fel när du försöker få åtkomst till Adobe Commerce storefront och/eller Admin.

Berörda produkter och versioner

Adobe Commerce 2.3.x

Problem symptoms

Steg som ska återskapas

(Krav: kontrollera att arkivet inte finns i underhållsläge).

Navigera till Commerce Admin eller Store i en webbläsare.

Förväntat resultat

Sidan läses in.

Faktiskt resultat

HTTP 503-felet (tjänsten är inte tillgänglig) visas. Apache error.log innehåller följande meddelande:

Ogiltigt kommando, Order, kanske felstavat eller definierat av en modul som inte ingår i serverkonfigurationen.

Orsak details

Kompatibilitetsmodulen Apache 2.4 mod_access_compat är inaktiverat, vilket resulterar i att Adobe Commerce URL-omskrivningar inte fungerar som de ska.

Lösning suggested-solution

Aktivera mod_access_compat Apache-modulen och starta om Apache genom att köra följande som en användare med behörigheten 'root':

a2enmod access_compat
service <name> restart

I CentOS

<name>

är

httpd

. På Ubuntu

<name>

är

apache2

.

Relaterad läsning additional-resources

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a