Läs replikeringsproblem i Adobe Commerce Cloud 2.4.6 med MariaDB 10.6

Den här artikeln innehåller lösningar på oväntat beteende när du använder Läs repliker i Adobe Commerce Cloud 2.4.6 med MariaDB 10.6+.

Berörda produkter och versioner

 • MariaDB 10.6+
 • Adobe Commerce i molninfrastruktur 2.4.6

Problem

Icke-kritiska läsningar visar felaktig information.

Orsak

The slave_parallel_mode config i databasen ändrades som standard till optimism när värdet ska vara konservativ och synchronous_replication som standard i Ece-Tools är true när värdet ska vara false.

Lösning

 1. Kontrollera att slave_parallel_mode parametern är inställd på konservativ (du måste göra en supportanmälan om värdet inte visas som konservativ). Kör följande kommando för att kontrollera:

  code language-none
   MariaDB [main]> show variables like 'slave_parallel_mode';
   +---------------------+--------------+
   | Variable_name    | Value    |
   +---------------------+--------------+
   | slave_parallel_mode | conservative |
   +---------------------+--------------+
   1 row in set (0.001 sec)
  
 2. Uppdatera .magento.env.yaml databaskonfigurationer till:

  code language-yaml
    DATABASE_CONFIGURATION:
     _merge: true
      slave_connection:
        default:
          synchronous_replication: false
  

Anvisningar om hur du uppdaterar databaskonfigurationen finns i DATABASE_CONFIGURATION i avsnittet Distribuera variabler i Commerce on Cloud Infrastructure Guide.

Relaterad läsning

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a