Visa miljöns vCPU-nivå i ditt kluster på Adobe Commerce

I den här artikeln beskrivs hur du kontrollerar din nivåtilldelning för vCPU med hjälp av fliken New Relic Infra i Observation for Adobe Commerce. Observation for Adobe Commerce är en New Relic-nördlet som visar status för din Adobe Commerce-webbplats, aktuella vyer och vyer över tidigare tidsperioder.

Berörda produkter och versioner:

Adobe Commerce om molninfrastruktur 2.4.3 - 2.4.6

Kontrollera allokering av vCPU-nivå med observationer för Adobe Commerce:

Så här kommer du åt och loggar in på New Relic Observation for Adobe Commerce ndlet:

 1. På New Relic hemsida klickar du på Appar.

 2. Klicka Observation för Adobe Commerce.

 3. Observationen för Adobe Commerce nördlet öppnas.

 4. Klicka på Välj ett konto och välj ett konto.

 5. Du kan fylla i projekt-ID:t, New Relic-kontonumret eller kontonamnet eller bläddra igenom listan med konton.

 6. Klicka på den ljusblå listrutemenyn med klockikonen (mot den övre högra delen av nördletsfönstret).

 7. Om du försöker identifiera orsaken till en händelse/ett fel ska du välja en tid före biljettdatumet och -tiden för att se om det fanns några föregående händelser/data. Du kan använda de förinställda tidsbildrutorna eller ange en anpassad tidsram genom att markera Ange anpassad.

 8. Klicka på Infra. Det finns tre vCPU-skiktdiagram:

  • Det första diagrammet visar Vy över CPU-nivå över tidslinjen GREATER 2 veckor (Du måste välja en tidslinje GREATER mer än 2 veckor). Obs! Samplingsfrekvensen kommer att vara per dag. Om klustret får upp-/nedstorlekar per dag visas den sista nivåstorleken följande dag.
  • Det andra diagrammet visar Vyn vCPU-nivå över tidslinjen (måste välja tidslinjen GREATER mer än 24 timmar men inte större än 2 veckor).
  • I det tredje diagrammet visas Vyn över CPU-nivå över tidslinjen VIA NODE, ska titta på tidslinjen mindre än 24 timmar.

Relaterad läsning

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a