Så här skapar du en"scrubbed"-dump på supportagentens begäran

Berörda produkter och versioner

Adobe Commerce (alla distributionsmetoder) 2.3.x, 2.4.x.

Skapa en"scrubbed"-dump

Skapa en"scrubbed"-dump från administratören:

  1. Gå till Commerce Admin System > Support > Datainsamling.
  2. Klicka Ny säkerhetskopia.
  3. Efter några minuter klickar du Uppdatera status (kan ta längre tid, upprepa var femte minut tills det är klart).
  4. Flytta de genererade dumpfilerna från /var/support till Adobe Commerce rotkatalog.

Du kan sedan ange till Support att länken för direkthämtning till dumpfilerna (din butiksadress och filnamnet som visas) finns.

Om du har problem med att skapa dumpar från administratören bör du överväga att använda CLI-kommandon enligt beskrivningen i Kör supportverktygen i vår dokumentation för utvecklare.

Relaterad läsning

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a