Adobe Commerce GDPR-resurser

I den här artikeln anges de officiella dokumentationsresurser som diskuterar hur Adobe Commerce följer GDPR (Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning).

Adobe Commerce är redo för GDPR

The officiell hemsida för alla Adobe Commerce GDPR-resurser.

Adobe Commerce officiella programsatser

GDPR-kompatibilitet i vår utvecklardokumentation: Adobe Commerce 2.X och 1.X

Dessa avsnitt i Adobe Commerce-dokumentationen för utvecklare innehåller dataflödesdiagram och databasinformation som hjälper Merchants och System Integrators att lösa användningsfall som liknar dem som följer:

  • En kund ber om en kopia av de uppgifter handlaren har lagrat om henne.
  • En kund begär att all information om honom raderas.
recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a