Kundens personuppgifter (version 2.x)

NOTE
Detta är ett av ett antal ämnen som hjälper Adobe Commerce handlare och utvecklare att förbereda sig för att följa sekretessbestämmelser. Kontakta ditt juridiska ombud för att få reda på om och hur ditt företag ska uppfylla juridiska skyldigheter.

Använd följande dataflödesdiagram och databastentitetsmappningar som referens när du utvecklar kompatibilitetsprogram för sekretessregler som:

Dataflödesdiagram

Dataflödesdiagrammen visar vilka typer av data som kunder och administratörer kan ange och hämta från butiken och Admin.

Frontend-datainmatningspunkter

Användaren kan ange kund-, adress- och betalningsinformation när han eller hon registrerar sig för ett konto, under utcheckning och liknande händelser.

Frontend-datainmatningspunkter

Åtkomstpunkter för klientdata

Adobe Commerce läser in kundinformation när kunden loggar in och visar flera olika sidor, eller checkar ut.

Åtkomstpunkter för klientdata

Datainmatningspunkter för backend

En handlare kan ange kundinformation, adressdata och betalningsdata när han eller hon skapar en kund eller beställning från administratören.

Datainmatningspunkter för backend

Åtkomstpunkter för backend-data

Adobe Commerce läser in kundinformation när en handlare tittar på flera olika typer av rutnät, klickar på ett rutnät för att visa detaljerad information och utför olika andra uppgifter.

Åtkomstpunkter för backend-data

Databasenheter

Adobe Commerce lagrar i första hand kundspecifik information i kund-, adress-, order-, offert- och betalningstabeller. Andra tabeller innehåller referenser till kund-ID:t.

Kunddata

Adobe Commerce kan konfigureras för att lagra följande kundattribut:

 • Födelsedatum
 • E-post
 • Förnamn
 • Kön
 • Efternamn
 • Mellannamn/initial
 • Namnprefix
 • Namnsuffix
NOTE
I enlighet med gällande säkerhets- och integritetspraxis bör du vara medveten om eventuella juridiska risker och säkerhetsrisker som är förknippade med lagring av kunders fullständiga födelsedatum (månad, dag, år) tillsammans med andra personliga identifierare, t.ex. fullständigt namn, innan du samlar in eller behandlar sådana data.

customer_entity och customer_entity-referenser

Följande kolumner i customer_entity tabellen innehåller kundinformation:

Kolumn
Datatyp
email
varchar(255)
prefix
varchar(40)
firstname
varchar(255)
middlename
varchar(255)
lastname
varchar(255)
suffix
varchar(40)
dob
datum
gender
smallint(5)

Tabellreferenser customer_entity och kan innehålla anpassade kundattribut:

Tabell
Kolumn
Datatyp
customer_entity_datetime
value
datetime
customer_entity_decimal
value
decimal(12,4)
customer_entity_int
value
int(11)
customer_entity_text
value
text
customer_entity_varchar
value
varchar(255)

customer_grid_flat table

Följande kolumner i customer_grid_flat tabellen innehåller kundinformation:

Kolumn
Datatyp
name
text
email
varchar(255)
dob
datum
gender
int(11)
shipping_full
text
billing_full
text
billing_firstname
varchar(255)
billing_lastname
varchar(255)
billing_telephone
varchar(255)
billing_postcode
varchar(255)
billing_country_id
varchar(255)
billing_region
varchar(255)
billing_city
varchar(255)
billing_fax
varchar(255)
billing_vat_id
varchar(255)
billing_company
varchar(255)

Adressdata

Adobe Commerce lagrar följande kundattribut:

 • Ort
 • Företag
 • Land
 • Fax
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Mellannamn/initial
 • Namnprefix
 • Namnsuffix
 • Telefonnummer
 • Stat/provins
 • Stat/provins-ID
 • Gatuadress
 • Momsnummer
 • Postnummer

customer_address_entity och customer_address_entity referenser

Följande kolumner i customer_address_entity tabellen innehåller kundinformation:

Kolumn
Datatyp
city
varchar(255)
company
varchar(255)
country_id
varchar(255)
fax
varchar(255)
firstname
varchar(255)
lastname
varchar(255)
middlename
varchar(255)
postcode
varchar(255)
region
varchar(255)
region_id
int(10)
street
text
suffix
varchar(40)
telephone
varchar(255)
vat_id
varchar(255)

Tabellreferenser customer_address_entity och kan innehålla anpassade kundattribut:

Tabell
Kolumn
Datatyp
customer_address_entity_datetime
value
datetime
customer_address_entity_decimal
value
decimal(12,4)
customer_address_entity_int
value
int(11)
customer_address_entity_text
value
text
customer_address_entity_varchar
value
varchar(255)

Beställningsdata

The sales_order och tillhörande tabeller innehåller kundens namn, fakturerings- och leveransadresser samt tillhörande data.

sales_order table

Följande kolumner i sales_order tabellen innehåller kundinformation:

Kolumn
Datatyp
customer_dob
datetime
customer_email
varchar(128)
customer_firstname
varchar(128)
customer_gender
int(11)
customer_group_id
int(11)
customer_id
int(10)
customer_lastname
varchar(128)
customer_middlename
varchar(128)
customer_prefix
varchar(32)
customer_suffix
varchar(32)
customer_taxvat
varchar(32)
quote_address_id
int(11)
remote_ip
varchar(32)
x_forwarded_for
varchar(32)

sales_order_address table

The sales_order_address tabellen innehåller kundens adress.

Kolumn
Datatyp
customer_address_id
int(11)
quote_address_id
int(11)
region_id
int(11)
customer_id
int(11)
fax
varchar(255)
region
varchar(255)
postcode
varchar(255)
lastname
varchar(255)
street
varchar(255)
city
varchar(255)
email
varchar(255)
telephone
varchar(255)
country_id
varchar(2)
firstname
varchar(255)
suffix
varchar(255)
company
varchar(255)

sales_order_grid table

Följande kolumner i sales_order_grid tabellen innehåller kundinformation:

Kolumn
Datatyp
customer_id
int(10)
shipping_name
varchar(255)
billing_name
varchar(255)
billing_address
varchar(255)
shipping_address
varchar(255)
shipping_information
varchar(255)
customer_email
varchar(255)
customer_name
varchar(255)

Offertdata

Offerterna innehåller en kunds namn, e-postadress, adress och relaterad information.

quote table

Följande kolumner i quote tabellen innehåller kundinformation:

Kolumn
Datatyp
customer_id
int(10)
customer_email
varchar(255)
customer_prefix
varchar(40)
customer_firstname
varchar(255)
customer_middlename
varchar(40)
customer_lastname
varchar(255)
customer_dob
datetime
remote_ip
varchar(32)
customer_taxvat
varchar(255)
customer_gender
varchar(255)

quote_address table

Följande kolumner i quote_address tabellen innehåller kundinformation:

Kolumn
Datatyp
customer_id
int(10)
email
varchar(255)
prefix
varchar(40)
firstname
varchar(255)
middlename
varchar(40)
lastname
varchar(255)
suffix
varchar(40)
company
varchar(255)
street
varchar(255)
city
varchar(255)
region
varchar(255)
region_id
int(10)
postcode
varchar(20)
country_id
varchar(30)
telephone
varchar(255)
fax
varchar(255)

Betalningsdata

The sales_order_payment tabellen innehåller kreditkortsinformation och annan transaktionsinformation.

Kolumn
Datatyp
cc_exp_month
varchar(12)
echeck_bank_name
varchar(128)
cc_last_4
varchar(100)
cc_owner
varchar(128)
po_number
varchar(32)
cc_exp_year
varchar(4)
echeck_routing_number
varchar(32)
cc_debug_response_body
varchar(32)
echeck_account_name
varchar(32)
cc_number_enc
varchar(128)
additional_information
text

Inbjudningsdata

Adobe Commerce kan konfigureras så att kunderna kan skicka inbjudningar till privat försäljning och evenemang.

magento_invitation table

The magento_invitation tabellen innehåller kund-ID, e-post och hänvisnings-ID.

Kolumn
Datatyp
customer_id
int(10)
email
varchar(255)
referral_id
int(10)

magento_invitation_track table

The magento_invitation_track tabellen innehåller även kundinformation.

Kolumn
Datatyp
inviter_id
int(10)
referral_id
int(10)

Diverse tabeller som refererar till kund

Följande tabeller innehåller en customer_id kolumn:

 • catalog_compare_item
 • catalog_product_frontend_action
 • downloadable_link_purchased
 • magento_customerbalance
 • magento_customersegment_customer
 • magento_reward
 • magento_rma
 • oauth_token
 • paypal_billing_agreement
 • persistent_session
 • product_alert_price
 • product_stock_alert
 • report_compared_product_index
 • report_viewed_product_index
 • review_detail
 • salesrule_coupon_usage
 • salesrule_customer
 • wishlist
recommendation-more-help
6ad2ec8d-4e70-43dd-8640-a894018d6404