Säkerhet och efterlevnad

Det här avsnittet innehåller information om säkerhet, sekretess och regelefterlevnad.

Säkerhet

  • Adobe produktsäkerhet: Lär dig mer om de senaste korrigeringarna, säkerhetsuppdateringarna och de bästa metoderna för Adobe Commerce.
  • Adobe Trust Center: Få tillgång till den senaste tillgängliga informationen om driftsäkerhet, säkerhet, sekretess och kompatibilitet för alla Adobe molntjänster.
  • Site-Wide Analysis Tool: Visa strömlinjeformade säkerhetsinsikter om din Adobe Commerce-webbplats, inklusive säkerhetsgenomsökningar, tjänster vid livscykeln och säkerhetsrekommendationer.

Regelefterlevnad

Handelsföretagen är skyldiga att följa branschens riktlinjer för att upprätthålla en säker miljö, juridiska krav i sin jurisdiktion och bästa praxis för onlinehandel. Om du vill veta mer om ditt företag kan du läsa Store Privacy Policy.

Denna dokumentation ger den tekniska information som behövs för att säkerställa att Adobe Commerce installationer uppfyller kraven i den specifika integritetslagstiftningen. Vissa av dessa krav kräver att handlarna ska slutföra ytterligare utvecklingsarbete för att uppfylla kraven. Mer information finns i följande avsnitt:

Efterlevnadsverktyg

recommendation-more-help
6ad2ec8d-4e70-43dd-8640-a894018d6404