Kundens personuppgifter (version 1.x)

NOTE
Detta är ett av ett antal ämnen som hjälper Adobe Commerce handlare och utvecklare att förbereda sig för att följa sekretessbestämmelser. Kontakta ditt juridiska ombud för att få reda på om och hur ditt företag ska uppfylla juridiska skyldigheter.

Använd följande dataflödesdiagram och databastentitetsmappningar som referens när du utvecklar kompatibilitetsprogram för sekretessregler som:

Dataflödesdiagram

Dataflödesdiagrammen visar vilka typer av data som kunder och administratörer kan ange och hämta på butiken och i Admin.

Frontend-datainmatningspunkter

Användaren kan ange kund-, adress- och betalningsinformation när han eller hon registrerar sig för ett konto, under utcheckning och liknande händelser.

Framåtinmatningspunkter för data

Åtkomstpunkter för klientdata

Commerce läser in kundinformation när kunden loggar in och visar flera olika sidor eller checkar ut.

Förse dataåtkomstpunkter

Datainmatningspunkter för backend

En handlare kan ange kund-, adress- och betalningsinformation från administratören för att skapa en kund eller order.

Datainmatningspunkter för serverdelen

Åtkomstpunkter för backend-data

Commerce läser in kundinformation när en handlare tittar på flera olika typer av rutnät, klickar på ett rutnät för att visa detaljerad information och utför olika andra uppgifter.

Åtkomstpunkter för backend-data

Databasenheter

Magento 1 lagrar kundinformation i kundregister, säljregister och andra databastabeller.

Kunddata

Magento 1 lagrar kundinformation i tabellerna customer_entity och customer_address_entity. Båda tabellerna har flera referenstabeller som kan innehålla anpassade kundattribut.

customer_entity och referenstabeller

Följande kolumner i tabellen customer_entity innehåller kundinformation:

Kolumn
Datatyp
email
varchar(255)

De här tabellerna refererar till customer_entity och kan innehålla anpassade kundattribut:

Tabell
Kolumn
Datatyp
customer_entity_datetime
value
datetime
customer_entity_decimal
value
decimal(12,4)
customer_entity_int
value
int(11)
customer_entity_text
value
text
customer_entity_varchar
value
varchar(255)

customer_address_entity och referenstabeller

Följande tabeller refererar till customer_address_entity och kan innehålla anpassade kundattribut:

Tabell
Kolumn
Datatyp
customer_address_entity_datetime
value
datetime
customer_address_entity_decimal
value
decimal(12,4)
customer_address_entity_int
value
int(11)
customer_address_entity_text
value
text
customer_address_entity_varchar
value
varchar(255)

Beställningsdata

Registren sales_flat_order och relaterade register innehåller kundens namn, fakturerings- och leveransadresser samt relaterad information.

sales_flat_order-tabell

Följande kolumner i tabellen sales_order innehåller kundinformation:

Kolumn
Datatyp
customer_id
int(10)
customer_email
varchar(128)
customer_firstname
varchar(128)
customer_gender
int(11)
customer_lastname
varchar(128)
customer_middlename
varchar(128)
customer_prefix
varchar(32)
customer_suffix
varchar(32)
customer_taxvat
varchar(32)
remote_ip
varchar(32)

sales_flat_order_address-tabell

Tabellen sales_flat_order_address innehåller kundens adress.

Kolumn
Datatyp
customer_id
int(10)
fax
varchar(255)
region
varchar(255)
postcode
varchar(255)
lastname
varchar(255)
street
varchar(255)
city
varchar(255)
email
varchar(255)
telephone
varchar(255)
firstname
varchar(255)
prefix
varchar(255)
suffix
varchar(255)
middlename
varchar(255)
company
varchar(255)
vat_id
text

sales_flat_order_grid-tabell

Följande kolumner i tabellen sales_flat_order_grid innehåller kundinformation:

Kolumn
Datatyp
customer_id
int(10)
shipping_name
varchar(255)
billing_name
varchar(255)

sales_flat_order_payment-tabell

Följande kolumner i tabellen sales_flat_order_payment innehåller kundinformation:

Kolumn
Datatyp
cc_exp_month
varchar(255)
cc_ss_start_year
varchar(255)
echeck_bank_name
varchar(128)
echeck_type
varchar(255)
cc_ss_start_month
varchar(255)
cc_owner
varchar(255)
cc_exp_year
varchar(255)
echeck_routing_number
varchar(255)
echeck_account_name
varchar(255)

Offertdata

Offerterna innehåller en kunds namn, e-postadress, adress och relaterad information.

sales_flat_quote-tabell

Följande kolumner i tabellen sales_flat_quote innehåller kundinformation:

Kolumn
Datatyp
customer_id
int(10)
customer_tax_class_id
int(10)
customer_group_id
int(10)
customer_email
varchar(255)
customer_prefix
varchar(40)
customer_firstname
varchar(255)
customer_middlename
varchar(40)
customer_lastname
varchar(255)
customer_suffix
varchar(40)
customer_dob
datetime
customer_note
varchar(255)
remote_ip
varchar(255)
customer_gender
varchar(255)

sales_flat_quote_address-tabell

Följande kolumner i tabellen sales_flat_quote_address innehåller kundinformation:

Kolumn
Datatyp
email
varchar(255)
prefix
varchar(40)
firstname
varchar(255)
middlename
varchar(40)
lastname
varchar(255)
suffix
varchar(40)
company
varchar(255)
street
varchar(255)
city
varchar(255)
region
varchar(255)
postcode
varchar(255)
fax
varchar(255)

sales_flat_quote_payment-tabell

Tabellen sales_flat_quote_payment innehåller kreditkortsinformation och annan transaktionsinformation.

Kolumn
Datatyp
cc_last_4
varchar(255)
cc_owner
varchar(255)
cc_exp_month
smallint(5)
cc_exp_year
smallint(5)
cc_ss_owner
varchar(255)
cc_ss_start_month
smallint(5)
cc_ss_start_year
smallint(5)

Arkivera data

Följande tabeller och kolumner innehåller kundinformation:

Tabell
Kolumn
Datatyp
enterprise_sales_creditmemo_grid_archive
billing_name
varchar(255)
enterprise_sales_invoice_grid_archive
billing_name
varchar(255)
enterprise_sales_order_grid_archive
billing_name
varchar(255)
enterprise_sales_order_grid_archive
customer_id
int(10)
enterprise_sales_order_grid_archive
shipping_name
varchar(255)
enterprise_sales_shipment_grid_archive
shipping_name
varchar(255)

Försäljningsdata

Följande tabeller och kolumner innehåller kundinformation:

Tabell
Kolumn
Datatyp
sales_flat_creditmemo_grid
billing_name
varchar(255)
sales_flat_invoice_grid
billing_name
varchar(255)

RMA-data

Följande RMA-tabeller och -kolumner innehåller kundinformation:

Tabell
Kolumn
Datatyp
enterprise_rma
customer_custom_email
varchar(255)
enterprise_rma_grid
customer_id
int(10)
enterprise_rma_grid
customer_name
varchar(255)

Diverse data

Följande tabeller och kolumner innehåller kundinformation:

Tabell
Kolumn
Datatyp
core_email_queue_recipients
recipient_email
varchar(128)
core_email_queue_recipients
recipient_name
varchar(255)
customer_flowpassword
email
varchar(255)
customer_flowpassword
ip
varchar(50)
enterprise_giftregistry_person
email
varchar(150)
enterprise_giftregistry_person
firstname
varchar(100)
enterprise_giftregistry_person
lastname
varchar(100)
enterprise_giftregistry_person
middlename
text
enterprise_invitation
customer_id
int(10)
enterprise_invitation
email
varchar(255)
enterprise_invitation
referral_id
int(10)
enterprise_reminder_rule_coupon
customer_id
int(10)
enterprise_reminder_rule_coupon
emails_failed
smallint(5)
enterprise_scheduled_operations
email_receiver
varchar(150)
enterprise_scheduled_operations
email_sender
varchar(150)
gift_message
customer_id
int(10)
gift_message
recipient
varchar(255)
gift_message
sender
varchar(255)
newsletter_subscriber
customer_id
int(10)
newsletter_subscriber
subscriber_email
varchar(150)
persistent_session
customer_id
int(10)
persistent_session
info
text
poll_vote
customer_id
int(10)
poll_vote
ip_address
varbinary(16)
rating_option_vote
customer_id
int(10)
rating_option_vote
remote_ip
varchar(50)
rating_option_vote
remote_ip_long
varbinary(516)
send_friend_log
ip
varbinary(16)

Andra tabeller som refererar till kunden:

 • catalog_compare_item
 • downloadable_link_purchased
 • enterprise_customerbalance
 • enterprise_customersegment_customer
 • enterprise_giftregistry_entity
 • enterprise_reminder_rule_log
 • enterprise_reward
 • log_customer
 • log_visitor_online
 • oauth_token
 • product_alert_price
 • product_alert_stock
 • report_compared_product_index
 • report_viewed_product_index
 • review_detail
 • sales_billing_agreement
 • sales_flat_shipment
 • sales_recurring_profile
 • salesrule_coupon_usage
 • salesrule_customer
 • tag
 • tag_relation
 • wishlist
recommendation-more-help
6ad2ec8d-4e70-43dd-8640-a894018d6404