Anpassade serverskript körs inte i pub-mediekatalogen

I den här artikeln finns en fix för när anpassade serverskript inte körs om de placeras i ./pub/media/ katalogen för ditt Adobe Commerce-program i molninfrastrukturen. Detta är en förväntad säkerhetsbegränsning eftersom ./pub/media/ katalogen är skrivbar. Om du vill göra skript körbara placerar du dem i kataloger som inte är skrivbara, till exempel ./app/code/ eller ./pub/.

Berörda versioner

  • Adobe Commerce i molninfrastruktur: 2.1.x och senare, arkitektur för Starter- och Pro-planer, Wings- och Legacy-arkitekturer

Utgåva: skript körs inte

Anpassade skript på serversidan kan inte köras när de initieras.

När slutanvändaren (Adobe Commerce-kund) till exempel klickar på länken som leder till \*.php fil med skriptet (som domain.com/media/directory/script.php ) laddas skriptet ned i stället för att köras.

Orsak: felaktig plats för skriptfilen

Problemet inträffar när skriptfilerna finns i ./pub/media/ katalog för Adobe Commerce-program i molninfrastruktur. Detta är ett förväntat beteende: på grund av säkerhetsbegränsningar kan filer från skrivbara kataloger (./pub/media/) verkställs aldrig.

Lösning: placera skript i kataloger som inte är skrivbara

Lagra serverskript i kataloger som inte kan skrivas, t.ex. ./app/code/ eller ./pub/ "

Relaterad dokumentation

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a