Cacheuppvärmning och webbplatsen är inte tillgänglig i Adobe Commerce

Den här artikeln innehåller en lösning för när sidcachen värms upp och det finns en fast distribution eller en webbplats som inte fungerar.

Berörda produkter och versioner

  • Adobe Commerce i molninfrastrukturen, alla versionerna.

Problem

Skriptet för cachelagring, i slutet av efterdistribueringsfasen, skickar begäranden i en så hög hastighet att vissa instanser, som 4-cpu-instanser, inte kan hantera. Deras nginx gör att antalet arbetstagare blir otillräckligt.

Steg som ska återskapas:

Starta cacheuppvärmningsåtgärder.

Förväntat resultat:

Sidor eller hela platsen läses in.

Faktiskt resultat:

Webbplatsen är inte tillgänglig eller så är svarstiden för hög.

Lösning

Begränsa antalet samtidiga anslutningar under cacheuppvarningen. Detta kräver att du lägger till WARM_UP_CONCURRENCY variabel efter distribution för att ange antalet uppvärmningsbegäranden som cacheuppvärmarskriptet kan skicka samtidigt. Om du anger det här alternativet kan belastningen på Adobe Commerce molninfrastruktur hanteras. Om du vill se steg går du till Variabler efter distribution > WARM_UP_CONCURRENCY i vår dokumentation för utvecklare.

Relaterad läsning

Helsidescache i vår användarhandbok

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a