Adobe ger stöd för åtkomst och integritet av kunddata

Adobe tekniska support kan kräva tillgång till dina Adobe Commerce-relaterade data för att kunna ge support. Den primära kontoinnehavaren av Adobe Commerce kan bara ge tillstånd i sina sekretessinställningar för Adobe Commerce-konton om de väljer att göra det. Genom att tillåta den här åtkomsten innan supportförfrågningar skapas, kan du säkerställa att problemet kan utredas på rätt sätt och/eller bidra till att snabba upp lösningen. Observera att"Projektägaren" för ett Adobe Commerce Cloud-projekt kanske inte är den primära kontoinnehavaren för Adobe Commerce.

NOTE
Fliken Sekretessinställningar är bara tillgänglig/synlig för användare med supportberättiganden som är kopplade till en betald/köpt produkt, och för användare som är primärt MageID och direkt berättigade. Den här fliken är inte tillgänglig för delegering till en annan användare via delad åtkomst. Efter att ha beviljat åtkomst kan det ta 5-10 minuter för alla interna Adobe-system att uppdateras. Om åtkomst inte beviljades innan biljetten lämnades in, måste huvudkontoägaren uppdatera biljetten med explicit dataåtkomstmedgivande.

Så här auktoriserar du åtkomst:

  1. Logga in som supportberättigad primär användare.
  2. My Account sida > Account Settings kontrollerar du att du har fyllt i kontoprofil och klicka Save.
  3. My Account sida > Account Settings > Privacy Settings. Du kommer att se ett medgivande för att ge Adobe teknisk support tillgång till dina data.
  4. När du har granskat informationen om sekretessinställningar väljer du om du vill markera kryssrutan intill Jag ger behörighet att få tillgång till mina data under följande tid:.
  5. I listrutan anger du den tidsperiod under vilken du vill att Adobe supporttekniker ska ha tillgång till dina kunddata. Du kan välja 7 dagar, 30 dagar, ett år eller obegränsat.
  6. Klicka på Save. Detta uppdaterar start- och slutdatumet längst ned på sidan under Du har gett ditt samtycke under följande tid (skärmdump). När samtycke har beviljats kommer den behöriga primära användaren att se möjligheten att återkalla samtycke längst ned på skärmen.
    magento-account-privacy-settings.png

Klicka Återkalla samtycke när som helst för att dra tillbaka ditt medgivande för att Adobe supporttekniker ska få tillgång till dina data.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a