Identifiera och mäta avbrott för Adobe Commerce i molninfrastrukturen

Det finns flera sätt för en handlare (eller någon som är intresserad av webbplatsens hälsa) att identifiera webbplatsavbrott, som också kallas webbplatsavbrott. En nedläggning av en webbplats är den tidsperiod under vilken handlarens webbplats inte på ett adekvat sätt kan svara på kundens önskemål. Definitionen av avbrott och deras effekter på webbplatser är bred. I den bifogade artikeln beskrivs följande:

  • de allmänna stegen för att identifiera ett problem som kan vara ett driftstopp
  • hur man identifierar om problemet verkligen är ett driftstopp, ett litet driftstopp eller ett tillfälligt hinder

Klicka på om du vill hämta artikeln Outages_how_to_identify_and_measure_effect_Adobe_Commerce.pdf

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a