Adobe Commerce Intelligence Training Video: Cohort Report Builder

Har du någonsin velat studera hur olika delar av dina användare beter sig över tiden? Har du till exempel undrat om användare som registrerar sig under en kampanjperiod har en högre genomsnittlig livstidsintäkt än de som inte gör det? Om svaret är ja! är Kohort Report Builder det perfekta verktyget för dig. Commerce Intelligence är specifikt optimerat för att utföra den här analysen och göra den relevant för din verksamhet.

I den här videon får du lära dig:

  • Vilken kohortanalys är
  • Därför är det viktigt
  • Så här skapar du en egen kohortanalys i Magento BI

Om du vill titta på videon går du till Commerce Intelligence - Cohort Report Builder i Adobe Experience League.

Vill du följa med? Kolla in vår Kohort Report Builder, genomgång för skriftliga instruktioner.

När du är bekväm med Kohort Report Builder kan du väl testa att skapa en kvalitativ kohortanalys? Kolla in Skapa en kvalitativ kohortanalys, genomgång för mer information!

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a