Auto_increment-variabeln database inställd på "3" Adobe Commerce på vår molnprofessionella arkitektur

Detta är det förväntade beteendet för Adobe Commerce i molninfrastrukturproffsens arkitekturlösningar på grund av 3-nodarkitekturen och kan inte ändras.

Galera-databaskluster används, som är ett databaskluster med en MariaDB MySQL-databas per nod med en inställning för automatisk ökning på tre för unika ID:n i varje databas.

Varför separeras/ökas inte alltid det inkrement-ID som används i Pro-kluster med 3?

Det inkrement-ID som används i kluster separeras/ökas inte alltid med 3 på grund av hur Galera fungerar.

Var och en av de tre servrarna hanterar sitt eget ID-utrymme, och den ökning som används beror på vilken MySQL-huvuddatabasserver (beroende på relativ inläsning) som är den varierande luckan.
Om du använder SSH för varje nod och ansluter till den lokala MySQL-instansen som körs på den noden med port 3307 (istället för att proxideras till "main" på standardport 3306) visas följande bild:

auto_increment

Om den valda huvudnoden är nod 1 där auto_increment_offset = 1skulle ID:t ökas med 1. Om en ny huvudnod markeras vid ett senare tillfälle, t.ex. nod 3 där auto_increment_offset = 3, ökas det med 3 i stället.

Användbara länkar

Läs mer i vår utvecklardokumentation:

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a