Google Shopping ads Channel - frågor och svar

Tillägget Google Shopping Reklamkanaler har nått slutet av livscykeln och har ersatts i kärnkoden i Adobe Commerce 2.3.5 och 2.3.4-p1. Den kommer inte att stödjas och inte längre fungera.

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a