Uppdatering av livscykelpolicy för Adobe Commerce Support-biljetter

I den här artikeln finns information om uppdatering av Adobe Commerce supportbiljettens livscykelpolicy.

Följande tabell visar de uppdaterade scenarierna. Du hittar information om varje scenario i avsnittet nedan.

Biljettstatus
Dagar till "Löst"
Dagar till"Stängd"
Tidsinställning
Teknikern tillhandahåller en lösning
"Väntar på ditt svar"
3
6
Dagar 3 och 6
Väntar på information från kund
"Väntar på ditt svar"
Ej tillämpligt
6
Dagar 1, 3 och 6
Kunden anger till"Löst" eller begär att teknikern ska ange till"Löst"
"Löst"
Omedelbar
1
Dag 1

Detaljerade scenarier

När en tekniker tillhandahåller en lösning

  1. När kunden fått en lösning anger teknikern biljettstatus till"Väntar på svar".
  2. Om kunden inte svarar inom 3 dagar efter att statusen ändrats till"Väntar på ditt svar" flyttas biljetten till"Löst" och kunden meddelas.
  3. Om kunden inte svarar inom 6 dagar efter att statusen ändrats till"Väntar på ditt svar" stängs biljetten och kunden meddelas.

När ytterligare information krävs från en kund

  1. Om det krävs en uppdatering från kunden sätter teknikern biljetten till"Väntar på ditt svar".
  2. Meddelanden skickas till kunden dag 1 och dag 3 som begär uppföljning av kunden.
  3. Om kunden inte svarar inom 6 dagar efter att statusen ändrats till"Väntar på ditt svar" stängs biljetten och kunden meddelas.

Biljetten är inställd på"Löst" av en kund

När en biljett är inställd på"Löst" av en kund stängs den om en dag och kunden meddelas.

Kunden instruerar supporten att stänga biljetten

När en kund ber Adobe Commerce Support att stänga biljetten stängs den om en dag och kunden meddelas.

Relaterad läsning

recommendation-more-help
8bd06ef0-b3d5-4137-b74e-d7b00485808a