Exempel A example-a

Skapa en mall med fast storlek med en statisk bakgrundsbild, en variabel bild som justeras mot bakgrunden i mitten till vänster och skalas så att den inte överskrider 80 % av bakgrunden. Och slutligen ett textlager med lodrät text centrerad vid arbetsytans högra kant.

Exempel på en bild

Mallposten section-32f54710593e438fa0622224c89380af

Infoga objekt

katalog::ID
myTemplate1
katalog::Modifier
src=backgroundImage&size=1000,1000&originN=0,0& layer=1&src=$object$&size=800,800&originN=-0.5,0&posN=-0.5,0& layer=2&$text=layer+2+text+goes+here text=rtf..$text$...rtf-encoding&rotate=-90&originN=0.5,0&posN=0.5,0

The origin= värden för alla lager anges explicit i mallen för att du ska kunna styra placeringen och justeringen av lagren. Varje lagers ursprung ställs in så att det matchar den önskade justeringen för det lagret. The origin= för bakgrunden (lager 0) är centrerat, detta värde är godtyckligt eftersom bakgrundsbilden inte ändras vid körning, ett värde för origo för lager 0 kan användas.

The pos= värden ger den nödvändiga förskjutningen mellan lagerstartpunkterna för att uppnå den önskade lagerpositionen.

Fästpunkten för bilden i lager 1 placeras i mitten till vänster med pos= värde. Den här inställningen ger den vänstercentrerade justeringen mellan bakgrunden och bilden i lager 1, oavsett bildförhållandet för bilden i lager 1.

På samma sätt placeras textlagrets ankarpunkt i den högra mitten av textrutan med automatisk storlek med pos= värde. Med den här inställningen uppnås den önskade högercentrerade justeringen för den roterade texten, oberoende av teckensnittsstorlek och stränglängd.

Den faktiska visningstexten anges vid körning, så en variabel används för att separera texten från rtf-formateringsomslaget. Standardvariabeln $object används för bilden i lager 1. Med den här variabeln kan du ange den här bilden i sökvägen för begäran.

Alla bilder kan användas för bakgrundsbilden och bilden av lager 1. Om bakgrundsbilden har en mask fylls de omaskerade områdena med standardbakgrundsfärgen ( attribute::BkgColor) eller vänster genomskinlighet när fmt=png-alpha eller fmt=tif-alpha. Om bakgrundsbilden har en icke-fyrkantig proportion centreras den i svarsbilden och det extra utrymmet fylls med attribute::BkgColor. Om bilden i lager 1 har alfavärden eller en mask förblir bakgrundsbilden (eller bakgrundsfärgen) synlig i de genomskinliga områdena. Om bilden inte har någon mask fyller den hela den tilldelade rektangeln.

Använda mallen section-3e04eedc268c482db5a8cfc662c0f327

http:// *server*/myRootId/anotherImage?template=myTemplate1&$text=about+the+image

Följande bild visar det sammansatta resultatet för olika proportioner i bilden för lager 1 och olika textsträngar.

Exempel på en sammansatt resultatbild

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49