IccRenderIntent iccrenderintent

Färgkonverteringsmetod. Anger standardåtergivningsmetod för färgkonverteringar när återgivningsmetoden inte har angetts med icc=.

Egenskaper section-2540099fb2fc47d29b04642da4f5922a

Enum. Ange 0 för perceptuell, 1 för relativ kolorimetri, 2 för mättnad och 3 för absolut kolorimetri.

Standard section-61a05067905b44099c228e15de279dbd

Ärvs från default::IccRenderIntent om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-7da9ff3038ca452a9f7375a1ca0581af

attribute::IccProfile *, attribute::IccBlackPointCompensation, icc=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49