IccBlackPointCompensation iccblackpointcompensation

Svartpunktskompensation. Anger om svartpunktskompensation ska användas för färgkonverteringar när ingen explicit markering görs med icc=.

Egenskaper section-ea27b8089b89468bbc38e9e7154ea413

Flagga. Ange 0 för att inaktivera eller 1 för att aktivera svartpunktskompensation.

Standard section-0d79b203be4c434f927b7c03c7a0062d

Ärvs från default::IccBlackPointCompensation om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-c6ae25de4b5b45dcb068340acfee91be

attribute::IccProfile *, attribute::IccRenderIntent, icc=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49