IccProfileCmyk iccprofilecmyk

CMYK-standardprofil för utdatafärg. Anger namnet på ICC-färgprofilen som ska användas för CMYK-svarsbilder när ingen utdatafärgrymd har angetts med icc= och för vissa CMYK-färgvärden som har angetts med olika bildserverkommandon, till exempel color=.

Egenskaper section-d8b6102cc1c744d482f99808ccfcaa24

Textsträng. Om det anges måste det vara ett giltigt icc::Name värde från ICC-profilmappningen för antingen den här bildkatalogen eller standardkatalogen, eller en filsökväg som är relativ till attribute::RootPath. Den ICC-profil som det hänvisas till måste vara en CMYK-profil.

Standard section-62442df09a724950bfbdd0640b3e6678

Ärvs från default::IccProfileCmyk om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-17071d1ed5ad469490fd715ba8f4d30d

icc::Name , attribute::IccRenderIntent, attribute::IccProfileSrcCmyk, attribute::RootPath

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49