Namn name

Namn på genväg till profil. Ett kortkommandonamn för färgprofilen.

Egenskaper section-30fc50f71f4a4ea7b14b2524d1f2b698

Textsträng. Obligatoriskt. Primär indexnyckel för ICC-profilmappningen. Varje icc::Name värdet måste vara unikt i tabellen och får inte innehålla tecknen ','.

Standard section-47a56671d1e94497aa7ea83fe9590c05

Ingen.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49