RootPath rootpath

Source datarotsökväg. Absolut eller relativ sökväg för rotmappen för den här bildkatalogens källdata.

RootPath är ett textsträngsvärde. Mer information om serverrotsökvägar finns i Hantera Source-data.

Egenskaper section-b41d7e0ea63143eb8034569706cad0c0

Textsträng. Måste vara tom, en giltig relativ mappsökväg eller en giltig absolut sökväg som är tillgänglig för Image Server.

Standard section-7d66ff9a3d7a4e3b834769269cb01f4f

Ärvs från default::RootPath om inte definierat. Om den är definierad men tom, bidrar den inte till källfilens rotsökväg.

Se även section-6bf4ffc4987843a9a2dbe81b43076437

katalog::Path , katalog::MaskPath, regeluppsättning::PathRule, Hantera Source-data

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49