Image_SVG data image-svg-data

Följande fält känns igen i bild- och SVG-datafiler.

Kataloghantering section-1056bcc3b6d04166b3aa6ec48913b6b2

ID
Katalogens post-ID (indexnyckel).

Begär attribut section-cfe69bcdcd4b4d129e99d11b9078ae4a

DigimarcInfo
Bildspecifik information för Digimarc-inbäddning.
Förfaller
Cacheförfallodatum (time-to-live) för svarsbilder.
Modifierare
Prefixmodifierare för begäran.
PostModifier
Modifierare för postfix-begäran.
TimeStamp
Tidsstämpel för filändring.

Bildattribut section-74c4d124255d4218ade87d7d1677c76d

Ankarpunkt
Bildens ankarpunkt.
MaskPath
Sökväg till maskfil.
Bana
Sökväg till bild/SVG.
PrintResolution
Utskriftsupplösning.
Upplösning
Objektupplösning.
Storlek
Bildstorlek.

Miniatyrattribut section-c5ac27bcd4224a80b7f42ead249027b1

ThumbRes
Upplösning för miniatyrbilder.
ThumbType
Miniatyrbildstyp.

Hjälpdata section-bff4e1f9af9d45f1872abac3b414a629

AssetType
Resurstyp.
ImageSet
Bilduppsättningsdata.
Karta
Bildschemadata.
Målgrupper
Zooma måldata.
UserData
Användardefinierade data.
recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49