Karta map

Bildschemadata. Ingen eller mer fullständig HTML <AREA> -element, sorterade framifrån och bakåt.

Servern tolkar och kan ändra attributen SHAPE och COORDS (SHAPE=CIRCLE stöds inte i den här versionen). Alla andra attribut för <AREA> skickas igenom utan ändringar. Koordinatvärden som anges med COORDS-attributet måste vara pixelförskjutningar från det övre vänstra hörnet i den oförändrade källbilden. (% koordinaterna stöds inte i den här versionen och kan inte behandlas korrekt.)

Egenskaper section-f52d89fd399b4356ac05277e6c12f956

Textsträngsvärde. Om det anges måste det vara ett eller flera fullständiga HTML <AREA> -element.

Det här fältet deltar i textsträngslokalisering. Se Lokalisering av textsträng i HTTP-protokollreferens för mer information.

Standard section-30c7f88929f54f7ba852c5c6c5e2c70b

Ingen.

Se även section-d66a32e1f12f4cb0ad22ddd78be36ec4

map= , req=map, Lokalisering av textsträng

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49