req req

Typ av begäran. Anger typen av begäran.

req={catalogprops|exists|imageprops|imageset|img|loadcache|map|mask|mbrSet|message|props|resolve|saveToFile|set|targets|tmb|userdata|validate|xlate|xmp}[, *alternativ*]

Om inget annat anges i de detaljerade beskrivningarna returneras servern text svar med MIME-typ text/plain. I många typer av förfrågningar kan du ange en svarstyp, som text som vanligtvis är standard, javascript, xml, eller json. De associerade MIME-svarstyperna är text/plain, text/javascript, text/xmloch text/javascript, respektive

Om inget annat anges formaterar svaren svaret som en uppsättning name=value par.

Se Egenskaper.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49