bilduppsättning imageset

Bilduppsättningsdata från bildkatalogen. Returnerar bilduppsättningsdata för bildkatalogposten som anges i URL-sökvägen.

req=imageset[,text|javascript|{xml[, *kodning*]}|{json[&id= *reqId*]}]

kodning
UTF-8 | UTF-16 | UTF-16LE | UTF-16BE | ISO-8859-1
requestId
Unik identifierare för begäran.

Innehållet i catalog::ImageSet returneras utan ytterligare ändring (utom stränglokalisering, om tillämpligt), följt av en enkelradsterminator (CR/LF). Om URL-sökvägen inte kan tolkas som en giltig katalogpost består svaret endast av en radslutstecken.

Andra kommandon i begärandesträngen ignoreras. HTTP-svaret kan nås med TTL-värdet baserat på catalog::NonImgExpiration.

Begäranden som stöder JSONP-svarsformatet gör att du kan ange namnet på JS-callback-hanteraren med den utökade syntaxen för req= parameter:

req=...,json [&handler = reqHandler ]

<reqHandler> är namnet på JS-hanteraren som finns i JSONP-svaret. Endast tecknen a-z, A-Z och 0-9 tillåts. Valfritt. Standard är s7jsonResponse.

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49