RootPath rootpath

Källdatarotsökväg. Textsträngsvärde. Absolut sökväg eller relativt sökvägssegment för rotmappen för alla vinjett-, textur-, bild- och ICC-datafiler som refereras av den här bildkatalogen.

Egenskaper section-5ff1cf592dd24dfc8cfa470c753ab828

Textsträng. Måste vara tomt, ett giltigt sökvägssegment i förhållande till serverkonfigurationsinställningen Bildåtergivning ir.resourceRootPathseller en giltig absolut filsökväg. Bör inte innehålla inledande och avslutande sökvägselementavgränsare.

Standard section-4a7f3ab22b0c4090b3896d29bd192b8a

Ärvs från default::RootPath om inte definierat. Om den är definierad men tom, bidrar den inte till källfilens rotsökväg.

Se även section-92012cc1ce32448ea977e7e0484857e2

katalog::Path , katalog::AuxPath, ir.resourceRootPaths

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49