textAngle textangle

Textåtergivningsriktning. Anger vinkeln som text som anges med textPs= placeras och återges i textrutan (definieras med size= eller textFlowPath=).

textAngle= *vinkel*

vinkel
Riktningsvinkel (grader).

Positiva värden roterar texten medsols; textAngle=90 ritar text uppifrån och ned.

Egenskaper section-6d586a632daa4261a8ce62db56140b36

Lagerattribut. Gäller för layer=0 if layer=comp. Ignoreras om textPs= har inte angetts för det här lagret eller om textPath= har angetts.

Standard section-49a9f5819c994c27928282c14b2bb2a7

textAngle=0 utan rotering.

Se även section-dccc29ff33704061b2519b56b7be45fd

Textformatering, Textplacering, textPs=, textFlowPath=, textPath=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49