TiffEncoding tiffencoding

TIFF kodningsformat. Anger komprimeringsformatet för TIFF-bilder (vilket är standardvärdet för det tredje värdet i fmt= kommando).

Ange till 0 utan komprimering, 1 för LZW, 2 för deflate (ZIP), och 3 för komprimering av JPEG.

Egenskaper section-469f5a1225464542866f5353edd92db3

Enum.

Standard section-a3c5152a9f464e4987ed7c05d35b1169

Ärvs från default::TiffEncoding om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-1601425e5ac3486da4df8e7fa55981b2

fmt=

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49