TimeStamp timestamp

Standardtidsstämpel för ändring. Tillhandahåller ett standardvärde för catalog::TimeStamp och vignette::TimeStamp. Om inget anges används ändringsdatumet/-tiden för den här catalog.ini-filen på servern.

Egenskaper section-910e2562b41c47b78ee6216deeabbbd5

Datum-/tidsvärde i Java™-format. Kan vara antingen heltal i millisekunder sedan midnatt, 1 januari 1970 UTC/GMT eller ett datum/tid-strängvärde med något av följande format:

  • mm/ dd/ yyyy hh: mm: ss zzz

  • mm/ dd/ yyyy hh: mm: ss GMT offset

hh ligger mellan 0 och 23.

zzz är en tidszonskod på tre eller fyra tecken, till exempel "GMT" eller "PST". Sommartid måste anges i tidszonskoden (t.ex. PST för Pacific Standard Time och PDT för Pacific Daylight Savings Time).

offset är en tidszonsförskjutning i timmar eller timmar:minuter, i förhållande till GMT. "PDT" motsvarar till exempel "GMT -7".

Alla element i strängformaterade datum/tid-värden måste finnas. Om datum/tid-värdet inte är korrekt formaterat ignoreras det och ändringstiden för catalog.ini-filen används i stället.

Standard section-65fb29a9ea2044df8cb9fe295eb14872

Om den är tom eller inte definierad används filändringstiden för denna catalog.ini-fil.

Se även section-764188f9b1734ad1a6270f5fecd28532

katalog::TimeStamp , vinjett::TimeStamp, attribute::UseLastModified, attribute::CacheValidationPolicy

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49