CacheValidationPolicy cachevalidationpolicy

Verifieringsprincip för servercache. Anger när cacheposter på serversidan valideras.

Med utgångsbaserad validering kontrolleras källmaterial och vinjetter regelbundet för att se om de har ändrats. Med katalogbaserad validering kontrolleras källbilderna endast efter catalog::TimeStamp värdet har ändrats.

Katalogbaserad validering rekommenderas när både material- och vinjettkataloger används. Förfallobaserad validering bör användas när vinjetter refereras i begäranden om bildåtergivning direkt via sökväg.

Egenskaper section-46e13cb341eb442c86e0d8292de23ea0

Enum. 0 för att välja förfallobaserad validering. 1 för att välja katalogbaserad cachevalidering.

Standard section-e09f3af8b6b3497d963199988dc5345d

Ärvs från default::CacheValidationPolicy om den inte är definierad eller om den är tom.

Se även section-b374e4d908e24af8995b2b376ca1be8b

katalog::TimeStamp

recommendation-more-help
a26166cd-f2f4-45ce-996d-96a0f0d6cf49